Yakın Doğu Enstitüsü’nün Hazırladığı “Uluslararası Hukuk Bağlamında Siber Saldırı ve KKTC Örneği” Raporu Yayımlandı
Date Added: 14 Mayıs 2021, 11:35
Last Updated Date:17 Mayıs 2021, 09:06


Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak tarafından, uluslararası hukuk bağlamında siber güvenlik konusunu KKTC özelinde inceleyen “Uluslararası Hukuk Bağlamında Siber Saldırı ve KKTC Örneği” isimli rapor yayımlandı. Yakın Doğu Enstitüsü Raporları Serisi’nden çıkan ve editörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı ve Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu’nun yaptığı rapor, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan siber tehditleri, siber güvenlik ve devletlerin güvenlik kaygılarını mevcut uluslararası hukuk düzenlemeleri ile birlikte ele alıyor.


Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak: “Günümüz savaşları, cephelerden siber ortama taşınmış durumda. Bu nedenle bilgi güvenliği ve devletlerin siber savunma politikaları artık çok daha önemli.”
Teknolojik gelişmelerle siber alanda karşılaşılan açıklıkların, tehditlerin, saldırıların ve zafiyetlerin devletler açısından artık çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak, uluslararası hukukun mevcut sorunlara ve saldırılara karşı devletlere bazı haklar tanımakla birlikte, sorunların çözümünde yaşanan tartışmaların devam ettiğini ifade etti. Şafak, diğer taraftan uluslararası sistemde tanınmamış devletlerin, uluslararası hukuk açısından ne tür hakları olduğu sorusunun yaşanan tartışmalara önemli yansımları ve katkıları olacağının altını çizdi.

Günümüzde devletlerin, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarına, siber savunma komutanlıkları da eklediklerini ve siber savaş gibi kavramlar üzerinde senaryolar üretmeye başladıklarını vurgulayan Erdi Şafak, “Uluslararası sistemde tanınmamış devletlerin de mevcut gelişmelerin dışında tutulamayacağını biliyoruz” değerlendirmesi yaptı. Şafak, hazırladıkları raporla, KKTC’nin de arasında bulunduğu tanınmayan devletlerin siber güvenlik ve uluslararası hukuk eksenli tartışmalarda nerede konumlandığı sorusunun cevabını aradıklarını söyledi. Şafak, “Hazırladığımız rapor, olası bir siber savaş senaryosunda uluslararası sistemde tanınmamış bir devlet olan KKTC’nin durumu ve uluslararası hukuk açısından var olan haklarını inceliyor” ifadesini kullandı.

“Uluslararası Hukuk Bağlamında Siber Saldırı ve KKTC Örneği” başlıklı rapora ve Yakın Doğu Enstitüsü tarafından hazırlanan diğer raporlara elektronik olarak yde.neu.edu.tr adresinden erişilebiliyor.