Uluslararası Endüstri 4.0 ve Uygulamaları (ISIA 2017) Sempozyumunda Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin Çalışması Büyük İlgi Gördü
Eklenme Tarihi: 27 Ekim 2017, 11:52
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:20

Karabük Üniversitesi’nde gerçekleşen Uluslararası Endüstri 4.0 ve Uygulamaları (ISIA 2017) adlı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Yard. Doç. Dr. İlker Özşahin ve öğretim görevlisi Berna Uzun tarafından yapılan “Nükleer Tıp Görüntü Oluşturma Algoritmalarının Bulanık PROMETHEE Yöntemi ile Değerlendirilmesi” adlı çalışma katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin; “Gerek Hastane Teknikerleri, Gerekse Üretici Firmalar Hangi Algoritmanın Daha Hızlı Ve Performans Olarak Daha İyi Görüntü Oluşturduğu Konusunda Net Bir Karar Verememekte”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamada bulunan Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin; “Nükleer Tıpta yaygın olarak kullanılan Pozitron Emisyon Tomografi, Tekli Foton Emisyon Bilgisayar Tomografisi, Kompton Kamera, Kardiyak Tekli Foton Emisyon Bilgisayar Tomografisi, Beyin Pozitron Emisyon Tomografi gibi cihazlardan fizyolojik ve anatomik görüntülerin elde edilmesinde birbirinden farklı özelliklerdeki görüntü oluşturma algoritmalarından yararlanılmaktadır. Bunlardan hastanelerde yaygın olarak kullanılanları Filtrelenmiş Geri Projeksiyon, Beklenen Maksimum Olabilirlik Maksimizasyonu, Listelenmiş Beklenen Maksimum Olabilirlik Maksimizasyonu, İstatistiksel Maksimizasyon gibi algoritmalardır. Fakat gerek hastane teknikerleri gerekse General Elektrik, Philips gibi büyük şirketler de hangi algoritmanın daha hızlı ve performans olarak daha iyi görüntü oluşturduğu konusunda net bir karar verememektedirler”dedi.

Nükleer Tıp Ve Radyoloji Bölümünde Ve Bu Teknikleri Geliştiren Büyük Şirketler Açısından Karar Problemine Çözüm Önerildi
Özşahin ayrıca, bu çalışmada istatiğin çok kriterli karar vermede önemli bir tekniği olarak yararlanılan bulanık PROMETHEE tekniği kullanılarak bu algoritmaların kıyaslanması önerildiğini, bunun için öncelikle Görüntü Oluşturma Algoritmalarının performansını ve Nükleer Tıpta elde edilen görüntülerin kalitesini etkileyen parametreler hakkında detaylı bir araştırma yapıldığını ve elde edilen bilgiler ışığında bu algoritmaların performansları bulanık PROMETHEE yöntemi ile değerlendirilmiştir dedi. Sonuç olarak Görüntü Oluşturma Tekniklerinin hangisinin en hızlı ve yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma tekniği olduğu belirlenmiş olup bu algoritmaların pozitif ve negatif yönleri ve birbirlerine karşı üstünlükleri de belirlenmiştir diyen Özşahin, bu sayede hem hastanelerdeki Nükleer Tıp ve Radyoloji bölümünde hem de bu teknikleri geliştiren büyük şirketler açısından karar problemine çözüm önerildiğinin altını çizdi.

Yard. Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, bu çalışmanın gelecekte yapılacak Nükleer Tıp görüntü oluşturma tekniklerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine ışık tutması beklenmekte olduğunu belirtti. Ayrıca, gelecek yıl Malezya’da olacak olan bu sempozyumun 2019’da Yakın Doğu Üniversitesinde yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır dedi.