Ülkemizde Yapıcı Bir Güvenlik Anlayışının ve Kültürünün Mimarları Olacaklar
Date Added: 29 Aralık 2016, 11:59
Last Updated Date:11 Aralık 2020, 11:20

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ikinci Güvenlik Akademisi’nde Katılımcılar Sertifikalarını Aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’ni başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ile Yakın Doğu Enstitüsü Danışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU tarafından yürütülen ve Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı oldukları “Güvenlik Akademisi” kısa dönemli eğitim programı 8 hafta boyunca güvenliğin farklı alanlarında birçok uzmanı program katılımcıları ile buluşturdu.


Yeni Güvenlik Kavram ve Uygulamaları Uzmanlar, Akademisyenler, Diplomatlar ve Bürokratlar ile Tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde çalışmalarının önemli uzman ve uygulayıcıları Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gazete Habertürk Dış Haberler Müdürü Soli ÖZEL, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet K. HAN, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eski Sözcüsü ve Emekli Büyükelçi Namık TAN, Emekli Büyükelçi Selim KARAOSMANOĞLU, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz
ESMER, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Büyükelçisi ve Uluslararası Denizcilik Örgütü 28. Dönem Genel Kurul Başkanı Ünal ÇEVİKÖZ, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği ve Afet Yönetim Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Eski Genel Müdürü, Ankara Eski Valisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. Dönem Milletvekili Saffet Arıkan BEDÜK, Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve YDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut KOLDAŞ gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.


Güvenliğin Yeni Kavramları ve Uygulamaları Konunun Uzmanlarının Sunumları Işığında Değerlendirildi
Sekiz hafta süren programda güvenliğin yeni kavramları ve uygulamalarıyla ekonomik, politik, çevresel, siber ve askeri alanlar gibi değişik boyutları farklı analiz düzeylerinde katılımcılarla birlikte konunun uzmanlarının sunumları ışığında değerlendirildi. Program kapsamında “tehdit algılamalarında değişim ve dönüşümler; KKTC’de güvenlik bağlamında olası tehditler ve önlemler; BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin güvenlik politikaları; AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası, NATO’nun güvenlik politikalar ve stratejik konsepti; 21.yüzyılda güvenlik ve istihbarat; Ortadoğu’da petrol ve doğalgaz ilişkisi; enerji transfer yolu terminali olarak Türkiye ve Kıbrıs’ın konumu; terör ve terörizm ile mücadele; modern strateji ve Türkiye’nin siber gücünün mobilizasyonu; siber savaş, siber terör, siber suç ve siber terörizm; İran-Suriye-Irakta’taki gelişmeler ve KKTC’ye etkileşimleri; Ortadoğu’da bölgesel güvenliğin değişimi; uluslararası güvenliğin evrimi bağlamında Türkiye ve Kıbrıs; Akdeniz’de yeni ittifaklar ve KKTC’de olası sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yansımaları; Akdeniz’in yeni jeopolitiğine Kıbrıs’ın jeostratejik öneminde değişim ve dönüşümler; ekonominin güvenliği ve genel güvenlikte etkileşimleri; KKTC ekonomisi tehditler ve fırsatlar” konuları değerlendirildi.


BEKTAŞ: Çocuklarımıza Güvenli Bir Ortam Bırakmanın ve Onların Huzur Ortamında Yaşamalarını Sağlamanın Sorumluluğunu Taşıyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi sertifika törenin de bir konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Güvenlik Akademisi programı çerçevesinde yakın bölgemizde ki güvenlik konularının öneminin altını çizdi. Bugün KKTC’nin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak doğrultusunda atılan adımlar ve Türkiye’nin kendi sınır güvenliğini garanti altına alabilmak için Suriye’nin içlerine kadar girmek mecburiyetinde kalmasına değinerek güvenliğin çok boyutluluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, “Güvenlik çok önemli. Güvenlik olmazsa kargaşa olur ve kargaşa durumunda istikrar ve gelişme sağlanamaz. Güvenlik önce kişide başlar. Bireysel güvenliğin sağlanabilmesi için de mahallemizin, semtimizin, halkımızın, ülkemizin güvenliğinin sağlanması gerekir ki huzur ve istikrar içinde bir gelecek yaratabilelim. Bizler çocuklarımıza güvenli bir ortam bırakmanın ve onların huzur ortamında yaşamalarını sağlamanın sorumluluğunu taşıyoruz. Güvenliğimizden asla taviz vermemeliyiz. Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi bütün bu olaylara nasıl bakmamız gerektiği konusunda 8 hafta boyunca uzmanlar aracılığıyla bir farkındalık yarattı. Ben bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Yakın Doğu Enstitüsü’nün bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine inanıyorum.”dedi.


KOLDAŞ: Yeni Dünya Düzensizliğinde Kurumlarımız Yapıcı ve Çok Boyutlu Bir Güvenlik Anlayışını Özümseyerek Hareket Etmeliler
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nin kapanış konuşmasını yapan YDE Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Yeni dünya düzeni ya da düzensizliğinde güvenlik politikalarını tek yönlü bakışlarla ve geleneksel yöntemlerle üretmek ve hayat geçirmeye çalışmak sorunların çözümünde yapısal bir katkı koyamaz duruma geldi. Dünya genelinde yapıcı, onarıcı ve dönüştürücü bir güvenlik anlayışının ve kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması gerekiyor. Askeri, siayasi, toplumsal ve ekonomik alanlarda bu tarz bir güvenlik kültürü gelişmedikçe ve dünyadaki tüm uluslararası, bölgesel, ulusal ve ulusaltı kurumlar tarafından özümsenmedikçe dünyanın her bölgesi bir çatışma alanı olmaya devam edecek. Bizim kurumlarımız da yapıcı ve çok boyutlu bir güvenlik anlayışını özümseyerek hareket etmeliler.” dedi.


KOLDAŞ: Yapıcı Bir Güvenlik Kültürünün Ülke Genelinde Özümsenmesi ve Kurumsallaşması Yolunda Sistematik Adımlar Atılmalı
Konuşmasında yapıcı bir güvenlik kültürünün ülke genelinde toplumsal olarak özümsenmesi ve kurumsallaşması yolunda sistematik adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Umut KOLDAŞ “Yakın Doğu Üniversitesi Güvenlik Akademisi’nde bizler böyle bir güvenlik anlayışı konusunda alanın uzmanlarıyla bilimsel veriler ışığında bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Kurumlarımızdan programımıza katılan değerli katılımcılarımız da kendi alanlarındaki değerli tecrübe ve bilgi birikimlerini bu düşünce zemininde paylaşarak programa ve farkındalığa çok önemli katkılar sağladılar. Yapıcı, onarıcı ve dönüştürücü bir güvenlik kültürünün ülke genelinde anlaşılması, özümsenmesi ve kurumsallaşması yolunda sistematik adımlar atılmalı. Biz bu yöndeki sistemli bilimsel çalışmalarımıza bundan sonra da bu farkındalığa sahip kurum, kuruluş ve paydaşlarımızla devam edeceğiz. Bu farkındalığa sahip olmayan toplum kesimlerinde de düşünsel bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. Böyle çok yönlü ve çok boyutlu bir güvenlik anlayışının yaygınlaşmasının ve kurumsallaşmasının hem ülkemizde hem de bölgemizde ve dünyada güvenlik sorunlarının çözümüne katkılar sunacağına inanıyorum.”dedi.

ÇİTLİOĞLU: “Güvenliği Geleneksel Yaklaşımların Ötesinde Çok Yönlü Bir Bakış Açısı ve Yeni Yöntemlerle Konunun Uzmanları ile Birlikte Değerlendirdik”

Güvenlik konseptinin, kuramlarının ve uygulamalarının soğuk savaş sonrasında oluşan güvenlik ortamında yeni bir bakış açısı, yeni yöntemlerle yeniden irdelendiğinin altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan Çitlioğlu, Güvenlik Akademisi programı çerçevesinde güvenlik konularının katılımcılarla çok yönlü ve çok boyutlu bir şekilde analiz edildiğini ve tartışılıdığını belirtti. Güvenlik Akademisinin üçüncüsünün ve diğer eğitim programlarının çalışmalarına başlandığını vurgulayan Çitlioğlu Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği önümüzdeki dönemde KKTC açısından çok büyük bir önem arz eden güvenliğin farklı konularında tüm kamuoyunda tutarlı bir farkındalık yaratmak için kamuoyunun tüm kesimlerini bu programlarla sistemli bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Güvenliğin geleneksel anlayışlarının ötesine geçerek çok boyutlu bir analiz ve alandan en yeni veriler ışığında konunun uzmanları ile tartışıldığı Güvenlik Akademisi’ne KKTC kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplumdan ve akademisyenlerden kaydadeğer bir katılımın olduğunu memnuniyetle değerlendirdiklerine vurguda bulunan Çitlioğlu bu bağlamda Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisine katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.