“The General Principles of Negligence In The Context of Doctor’s Medical Practice” Adlı İngilizce Hukuk Kitabı YDÜ Yayımlarından Çıktı

Also available in: English

Eklenme Tarihi: 02 Ekim 2016, Pazar, 11:34
Son düzenleme: 04 Ekim 2016, Salı, 13:35
“The General Principles of Negligence In The Context of Doctor’s Medical Practice” Adlı İngilizce Hukuk Kitabı YDÜ Yayımlarından Çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Ayten ORDU’nun doktorların tıbbi uygulamalarında ihmale dayanan haksız fiil kurallarını incelediği “The General Principles of Negligence in the Context of Doctor’s Medical Practice” adlı kitabı yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kitabın ingilizce olup, üç bölümden oluştuğu ve İngiliz Hukuk Sisteminin dikkate aldığı belirtildi.

Kitapta ihmale dayanan haksız fiiller ve bu kuralların tıp mesleğine etkileri incelenerek, doktorların uygulamalarında bulunan ihmallerin etkileri ve sonuçları, İngiliz Hukukunda ‘caselaw’ olarak bilinen içtihat kararları kapsamında değerlendirildi.

“The General Principles of Negligence In The Context of Doctor’s Medical Practice” Adlı İngilizce Hukuk Kitabı YDÜ Yayımlarından Çıktı

Ayten ORDU: “Doktor İhmalleri Karşısında Hukuk Yolunda Hasta Haklarının Koruma Altına Alınması Gerekiyor”

Kitabında doktor ihmallerinin etkileri ve sonuçlarını inceleyen araştırma görevlisi Ayten ORDU, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu konuda bütün birimlerin önemli çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Ayten ORDU, “Doktorlar görevlerini yerine getirirken, makul bir şekilde özenle hareket etmeleri gerekmektedir. Doktorlar, gerek teşhis gerekse tedavide ufak bir tereddüt gösteren durumlarda dahi, bu tereddütü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada koruyucu tedbirler almakla yükümlü olmalıdırlar. Son zamanlarda, hastaların doktorlara karşı açmış oldukları ihmal davalarının başarı oranı artmıştır. Bunun nedeni ise, ihmale dayanan haksız fiillere ilişkin düzenlemelerin varlığıdır.Başarıya ulaşan bu davalar ile hasta haklarının korunmasında önemli bir yer tutuyor. Umarım bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bu konuda kaynak açısından katkı sağlayacaktır” dedi.