Spor Politikası ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Eğitim Kalitesi Masaya Yatırıldı…
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2018, 14:41
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:16

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından "Kaliteli Beden Eğitimi ve Spor Politikası" konulu seminer düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, geniş katılımla gerçekleştirilen seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent İnce, bölüm başkanları ile KKTC genelindeki okullarda görev alan bir çok beden eğitimi öğretmeni katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı seminerin moderatörlüğünü ise Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nazım S. Burgul yaptı.

Prof. Dr. Tiryakioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak bu oturumun bulundukları akademik yıl içinde yapılan 3. seminer olduğuna dikkat çekti. Seminerde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent İnce, Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu ve Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk konuşmacı olarak yer aldılar.

Hedef Mesleki Yeterliliklere Sahip Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi ve Sporun Yaygınlaştırılması…
Seminerde moderatör olarak ilk sözü alan Yrd. Doç Dr. Nazım Burgul, eğitim, öğretim ve yönetim stilleri ile beden eğitimi, sağlık ve spor programlarının prensiplerinden bahsederken, öğretim yöntemlerinin sorunları ve çözümlerine değindi. Panelistlerden ilki olan Prof. Dr. Levent İnce öğretim stilleri, program güncelleme ve öğrencinin öğrenmesindeki öğretmen yetenekleri konusuna değinirken, Doç. Dr. Hakan Atamtürk’te yeni beden eğitimi, sağlık ve spor ders programının büyük önem taşıdığını, bireyin, toplumun ihtiyaçları ve şu an çağdaş eğitim dünyasında ele alınan zindelik ve öğrenen merkezli program yaklaşımlarının büyük bir önem taşıdığından bahsetti.

Son olarak söz alan Yrd. Doç Dr. Osman Emiroğlu ise değişen beden eğitimi ve spor öğretim yaklaşımlarının takip edilmesi gerekliliğini dile getirirken, gelenekselleşen ve kalıplaşan beden eğitimi ders yürütme yaklaşımlarının yerine öğrenci merkezli ve yeniden yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarını tercih etmemiz gerektiğini dile getirdi. Emiroğlu sözlerinin sonunda özellikle öğrencilerin dahil olmadığı yanaşık düzen, rahat, hazır ol gibi komut yönteminin baskın olarak kullanıldığı ders yapısını eleştirdi.

Seminer sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.