Siyasette Şiddetsiz İletişim Semineri Gerçekleştirildi… Şiddet Karşıtı Siyaset Geliştirme Vurgusu Yapıldı
Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2019, 16:42
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:31

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın’ın sunumuyla “Siyasette Şiddetsiz İletişim” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Hakla İlişkiler Müdürülüğünden verilen bilgiye göre, son yıllarda kaygı verici düzeyde yükselen aşırı sağ popülist siyasi hareketlerin etkisi ile yükselen hınç, kibir, korku ve öfke içeren duygularının irdelendiği seminerde, Yrd. Doç. Dr. Azgın şiddetsiz iletişimin siyasi alandaki önemine dikkat çekti.

Şiddetsiz İletişimi, felsefik kökeni itibariyle eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya görüşünden türemiş olsa da siyasi ideolojileri aşıp evrensel insan duyguları ve ihtiyaçları üzerinden geliştirilen ve karşılıklı bağımlılık, empati ve birlik bilincine uzanan bir süreç dili olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Azgın, şiddetsiz iletişime geçişin ilk adımlarını genellemeci ahlaki yargılar üzerine inşa edilmiş düşman imgelerinin gündelik yaşam dilimize ne denli sindiğinin farkına varıp, bu düşman imgelerinin dönüştürmeye başlamakla atılabileceğini ifade etti. Ayrıca, özellikle ulus-devlet tahayyülü etrafında kurgulanıp yaratılan ve uluslararası sistem “gerçekliği” olarak farzedilen bir dünyada, insanların birbiriyle düşman imgeleri kullanmadan iletişim kurabilmeleri ve farklı bir dünya yaratma imkanlarını, koşullarını ve stratejilerini tartışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Siyaset alanında ötekileştirmeden kurgulanabilecek özgürlükçü ve eşitlikçi bir dil nasıl olurdu? sorusuna işaret eden Yrd. Doç. Dr. Azgın, “bizim için önem arz eden şeyleri ve değerleri etrafımızdakilere empoze etmeden veya onları suçlayıp ayıplamadan veya onlara öfkelenip cezalandırmaya çalışmadan ama etkin ve güçlü bir biçimde nasıl ifade edebiliriz? Şiddetsiz İletişim tüm bu sorulara tatminkar cevaplar ve uygulanabilinir yöntemler sunuyor” dedi.

Öğrencilerin Düşünsel Fonksiyonlarını Artırıcı Etkinliklere Önem Veriliyor…
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, özellikle üniversite öğrencilerinin gerek farkındalıklarını artırıcı gerekse düşünsel formasyonlarına katkı koyacak bu tür interaktif ve uygulamaya yönelik etkinliklerin belirli aralıklarla sürdürülmesine özen gösterdiklerine işaret etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu yaptığı açıklamada, interdisipliner konular içeren bu tür faaliyetleri ve akademik programları desteklendiğini belirterek, “Bu sayede fakülte öğrencilerimiz farklı disiplinler üzerinden düşünmeye teşvik edilerek, interaktif tartışma zemininde sorun çözme yeteneklerini geliştirme imkanı buluyorlar” dedi.