Ortak Dersler Koordinatörlüğüne bağlı olarak yürütülmekte olan Ortak Derslerin (AİT100-101-102, AİT200-103-104, TUR100-101-102, BİL100-101-102, COM100-101-102, İNG100-101-102, ENG100-101-102, YİT100-101-102) 2022-2023 Güz dönemi yıllık programların e-sınav vize ve dönemlik programların e-sınav Final ve bütünleme sınavlarının yapısı değiştirilmiştir.
Eklenme Tarihi: 04 Aralık 2022, 13:51
Son Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022, 06:16


Kampüs genelinde açılan ortak derslere yönelik e-sınavların düzeni aşağıdaki şekilde olacaktır:

1- 2022-23 Güz döneminde kampüs geneline açılan ortak derslerimizin vize, final ve bütünleme sınavları tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) gerçekleşecektir.

2- Değerli öğrencilerimiz sizlere belirtilen tarihler süresince, üniversitemizdeki merkez bilgisayar laboratuvarlarımızın sınav için ayrılan takvimine ve kendi ders programınıza uygun gün ve saatlerde, kendinizi sınava hazır ve yeterli hissettiğiniz zaman dönemlik programlar
öncelikle final ve daha sonra da bütünleme sınavlarına katılabilirsiniz.

3- Bütünleme sınavına sadece yönetmeliğe uygun olan (sınavdan FF almış) öğrenciler katılabilecektir. Sınav notu geçerli olup bütünlemeye katılan öğrencilerin değerlendirmesi geçersiz sayılacaktır.

4- Ders içerikleri öğrencinin kayıt olduğu dersin UZEBIM ders sayfasında mevcuttur. Dersle ilgili tüm duyurular da bu sayfalarda bulunmaktadır. Ders kodunu dikkatlice kontrol ederek dersin sınavı tamamlanmalıdır.

5- Ekte yer alan merkez bilgisayar laboratuvar takvimi ders koordinatörleri tarafından UZEBİM ders platformunda sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca sizler vize, final ve bütünleme sınavları için merkez bilgisayar laboratuvar takvimine ODK https://odk.neu.edu.tr/ web sayfasından da ulaşabileceksiniz.

6- Belirtilen tarihler arasında sınava katılmayan öğrencilere telafi hakkı verilmeyecektir. Sadece
belirtilen gün ve saatlerde, belirtilen bilgisayar laboratuvarlarında yapılan sınavlar geçerli sayılacaktır.

UZEBIM Merkez Bilgisayar Laboratuvarları Sınav Kuralları aşağıdaki şekilde olacaktır:

1- Merkez bilgisayar laboratuvarlarındaki sınavlara giriş yapılırken öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı gösterilmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

2- Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrencilerin öğrenci belgesi ibraz etmesi zorunludur.

3- Merkez bilgisayar laboratuvarlarında mevcut kapasite aşımında öğrencilerimize bir sonraki period için sıra numarası verilecektir. Alınmış olan sıra numarası sadece belirtilen merkezi laboratuvara ait olacaktır. Farklı bir laboratuvarda sınava girilemeyecektir.

4- Merkez bilgisayar laboratuvarından verilen sıra numarasına gün içinde öğrenciye sıra gelmezse bir sonraki gün var olan sıra numarasından devam edebilecektir. Öğrenci sıra hakkını kaybetmeyecektir.

5- Sınav laboratuvarının dolu olması durumunda sadece merkez bilgisayar laboratuvarlarından alınacak olan sıra numaraları geçerli olacaktır.

6- Öğrenciler, sınavlara cep telefonu ile giremezler, sınav görevlileri ve öğrenciler bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, sözlük işlevi olan elektronik aygıt gibi araçlar; cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan herhangi bir araç ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.

7- Sınavlarınız uzem.neu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Giriş bilgilerinizi sınava girmeden önce kontrol ediniz. Sınav başlama esnasında bu konuda sorun yaşanması durumunda sınav laboratuvarından ayrılmanız istenecektir.

8- Sınavına gireceğiniz dersin kodundan emin olunuz. Yanlış gireceğiniz sınavların tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.

9- Sınav esnasında öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılan uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

10- Sınav salonundan gözetimsiz olarak çıkan öğrenci, sınav salonuna (bilgisayar laboratuvarına) kesinlikle tekrar alınmaz.

11- Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.

12- Sınav sırasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

13- Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.

14- Sorular ve/veya soruların seçenekleri, sorulara verilen cevaplar ayrı bir kâğıda yazılıp dışarı çıkarılamaz; bu tür bir teşebbüste bulunan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.