Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Ressamların Resimlerinde Kadın İmgesini Kullanmalarını Konu Alan Makale “MANAS Journal of Social Studies” de Yayımlandı…
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2019, 21:16
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:39

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın, “Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Ressamların Resimlerinde Kadın İmgesi” adlı makalesi, uluslararası endekslerde taranan “MANAS Journal of Social Studies” dergisinde yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın makalesinde, Kuzey Kıbrıs’taki kadın ressamlardan devlet koleksiyonunda eserleri bulunan dokuz ressamın resimlerindeki kadın imgelerini inceledi. Araştırma, nitel araştırma yönteminin doküman inceleme desenine göre tasarlanırken, veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ve eser içeriklerinin incelenmesi ile elde edildi.

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın araştırmasında, dokuz kadın ressamın resimlerinde kadını temsil eden imgeleri, niteliksel olarak inceledi. Ressamların eserlerindeki kadın imgelerini, kadının sosyo-ekonomik durumu, resmedildiği ortam, temsil ettiği kadın özelliği, ressamların tercih ettiği renkler, kadın imgelerinin giyinik veya nü oluşu ve kadın ressamın hangi sanat felsefesine yakın olduğu kategorilerine göre analiz etti. Ayrıca ressamların resimleri, uyguladıkları teknikler, resimlerinde insan figürü, kadın figürü, erkek figürü ve diğer figürleri kullanma sıklığı da inceledi.

Kadının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kabul Edilmesi Felsefi Bir Anlayışla İmgelendi…
Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın yaptığı araştırmasında kadın ressamların, onaltı farklı resim tekniğini uygulayarak materyal ve malzemeyi uygun şekliyle kullandıkları ve resimlerindeki insan figürleri içinde kadın imgesini sıklıkla kullandıklarının görüldüğünü belirtti. Ressamların kadının toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabul edilmesine vurgu yapan bir felsefi anlayışla kadın imgelerini resimlerine yansıttıkları, kadını dışa dönük yaşam tarzı içinde görmek istedikleri, kadının bir meta ve popüler kültür ürünü olarak görülmesinden rahatsızlık duydukları ve kadın imgelerini ötekileştirmekten uzak bir anlayışla tüm kesimlerden kadını temsil eden imgelemlerle yansıttıklarını saptadığını kaydetti.