KKTC Başbakanlık Personel Dairesi’ne Bağlı Kamu Personeli Sertifikalarını YDÜ’den Aldı
Eklenme Tarihi: 29 Ekim 2015, 20:18
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:22
KKTC Başbakanlık Personel Dairesi’ne Bağlı Kamu Personeli Sertifikalarını YDÜ’den Aldı

KKTC Başbakanlık Personel Dairesi Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından açılışı yapılan sertifika programı sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Enstitüsü ve Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü ‘nün eşgüdümünde düzenlenen, kamu personelinin hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen “Etkili İletişim ve Başarılı İnsan İlişkileri” kısa dönemli hizmetiçi eğitim ve sertifika programına katılan kamu personeline sertifikaları Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen törenle verildiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertugan tarafından yürütülen ve açılışı Başbakan Ömer Kalyoncu, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sedat Kılıç, Başbakanlık Personel Dairesi Müdürü Metin Karaderi ve Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim programında kurum içi ve kurum dışı etkili iletişim yöntemleri ve vatandaşla ilişkiler konuları bilimsel yöntemler ve uygulamalar ışığında işlendi.

Hizmetiçi eğitim programını yürüten YDÜ Pazarlama Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertugan, eğitim programının çok verimli geçtiğini ve programda etkileşimli bir şekilde işlenen ve tartışılan konuların ışığında artırılan iletişim becerilerinin kamu kurumlarında vatandaşla daha etkili iletişimi sağlamak açısından faydalı olacağına inandığını belirtti.

KKTC Başbakanlık Personel Dairesi’ne Bağlı Kamu Personeli Sertifikalarını YDÜ’den Aldı

KKTC Başbakanlık Personel Dairesi Hizmetiçi eğitimi Personel Dairesi Müdürlğü ile eşgüdüm içinde düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, KKTC Başbakanlık Personel Dairesi Müdürü Metin Karaderi’nin şahsında başta müdürlük personeline ve eğitime katılan tüm personele teşekkür ederek kamu kurumlarında hizmetiçi eğitime yönelik gelişmekte olan farkındalığın artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Gelişmiş ülkelerde hizmetiçi eğitimlerin hizmet kalitesinin artırılmasına dair kurumsal farkındalığın ve vizyonun en önemli göstergeleri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Umut Koldaş Kıbrıs, Türk toplumunu temsil eden kurum ve kuruluşlarda bu eğitimlerin artmasının toplumsal kapasitenin kurumlar öncülüğünde sistemli bir şekilde geliştirilmesi ve kurumsallaşması açısından da çok büyük önem taşıdığını vurguladı.