Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler ve Sosyo-Kültürel İşlevleri Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenleri Tarafından Kaleme Alındı…

Also available in: English, Русский

Eklenme Tarihi: 25 Ağustos 2020, Salı, 16:19
Son düzenleme: 25 Ağustos 2020, Salı, 16:19

Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler ve Sosyo-Kültürel İşlevleri Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenleri Tarafından Kaleme Alındı…

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç Dr. Burak Gökbulut tarafından hazırlanan “Zivaniya’dan Kahveye Kıbrıs Türk Kültüründe İçecekler ve Sosyo-Kültürel İşlevleri” isimli makale; ULAKBİM, Web of Science, MLA, ASOS gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut çalışmalarında, Kıbrıs Türk mutfak kültürünün oluşumu ve Kıbrıs Türkleri arasında çok yaygın olarak tüketilen kahve ve alkollü içeceklerin sosyal hayatta önemli bir unsur hâline geldiği ortaya konuldu.

Kıbrıs adasının tarihin ilk çağlarından beri birçok uygarlığın yaşam merkezi olduğu, dolaysıyla günümüze gelene kadar pek çok farklı kültürün etkisinde şekillendiği ifade edilen çalışmada, etkileşimler sayesinde Kıbrıs Türklerinin kendilerine ait bir Akdeniz Mutfağı kültürünün oluşmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Yeme-İçme Kültürünün Temelinde Anadolu Sosyo-Kültürel Yapısı Etki Gösterdi…
Türk mutfak kültürünün adaya gelişinin 1571’den de öncesine dayandığı bilgisine yer verilen çalışmada, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikasıyla adaya iskân edilen ailelerin, tüm yaşayış şekillerini, yeme-içme kültürlerini beraberlerinde getirdikleri, günümüzde Kıbrıs’ın kuzeyinde tüketilen birçok içeceğin ve genel anlamda yeme-içme kültürünün temelinde Anadolu sosyo-kültürel yapısının etkili olduğunu söylemenin mümkün olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Türk mutfak kültüründe Arap kültürünün etkisinin de yadsınamaz ölçüde olduğuna dikkat çekilen çalışmada, bunun yanında Kıbrıs Türklerinin mutfak kültüründe İngiliz ve Rum etkisinin de görüldüğüne vurgu yapıldı. Rum kültürü üzerindeki Türk etkisinin de oldukça fazla olduğu beliritlen çalışmada, bütün bu etkileşimleri günümüzde Kıbrıs Türklerinin kendilerine ait bir Akdeniz mutfak kültürünün oluşmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Kahve ve Alkollü İçecekler Sosyal Hayatın Önemli Bir Parçası Haline Geldi…
Kıbrıs Türkleri arasında belli bir adaba göre şekillenen yeme-içme faaliyetlerinin genellikle sosyal ortamlarda belli bir topluluk içerisinde gerçekleştirildiğine yer verilen çalışmada, özellikle Kıbrıs Türkleri arasında çok yaygın olarak tüketilen kahve ve alkollü içeceklerin sosyal hayatın da önemli bir parçası hâline geldiği, içecekler sayesinde insanlararası sosyal ilişkiler hakkında rahatlıkla bilgi edinilebildiğime değinildi.

Misafirlikte İkram Geleneği Önemli Yer Tutuyor…
Kıbrıs Türkleri arasında meyhane ve kahvehane kültürünün sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğu görülen çalışmada sözü edilen birçok içeceğin bu mekânlarda tüketildiği belirlendi. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs’ta komşuluk ilişkilerinin hâlâ canlı bir şekilde yaşatıldığı ve özellikle kadınlar arasında misafirliğe gitme geleneğinin oluşturduğu bir ikram kültürünün sosyal ilişkiler açısından önemli bir rol oynadığı görüldü.

Kıbrıs Türk kültüründe sosyal hayatın önemli bir parçası konumunda bulunan bazı içecekleri halk, adaya özgü olarak kabul edip sahiplenirken (limonata, neskafe, sütlü çay, kefir), bazıları ise (güllü süt, gül, şerbet, sumada) günümüzde popüler kültürün etkisiyle unutulmaya yüz tutmuştur. Söz konusu içeceklerin kaybolmaması ve yaşatılması için özellikle gelecek kuşakların bu konuda bilgilendirilmesi açısından ders kitaplarında söz konusu içeceklere yer verilmesi, okullarda bunların ikram edilmesi gibi adımlarında büyük önem arz ettiğine vurgu yapıldı.