İspanya’da Düzenlenen Biyoteknoloji Kongresi’nde Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacılarının 4 Sözlü Sunumu ile 6 Poster Bildirisi İlgi Odağı Oldu…
Eklenme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 12:37
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 14:31

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, öğretim üyeleri ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) araştırmacıları Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Kerem ile Doç. Dr. Pınar Tülay, Avrupa Biyoteknoloji Tematik Ağı Topluluğu’nun (EBTNA) ev sahipliğinde gerçekleşen “Avrupa Biyoteknoloji Kongresi”nde ülkemizi temsil ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İspanya’nın Valensiya şehrinde düzenlenen “Avrupa Biyoteknoloji Kongresi”ne, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri dört sözel sunum ve altı poster bildirisi ile katılarak panel başkanlığı görevini üstlendiler.

Kongrenin, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında Prof. Dr. Gamze Mocan, “Gastrik kanser hastalarında mutasyon durumu ve EGFR gen mutasyonlarının immünohistokimyasal korelasyonu” isimli çalışmasını sundu.

Tıp ve biyoteknoloji oturumunda, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören “Nadir hastalıklar için popülasyona özgü varyantları puanlamak için yüksek-çözünürlüklü DNA dizilimi”, başlıklı çalışmasını anlattı. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Pınar Tulay ise “Düşük yapan hastalarda trombofilikpolimorfizmlerin genotipleri ile profilaktik tedavi arasındaki ilişki” başlıklı sunumu yaptı. Tıbbi genetik panelinde de Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Kerem Teralı “FDA onaylı ilaçların Pseudomonasaeruginosa'da yeter çoğunluğu duyumunu engellemek üzere yeniden amaçlandırılması için kapsamlı bir hesapsal çerçeve" başlıklı konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları Farmasötikbiyoteknoloji panelinde ise sözlü sözlü sunum yaparak katılımcılar büyük ilgi gördüler.

Poster Sunumları Beğeni Topladı…
Kongrede ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikribiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DESAM araştırıcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Arıkan’nın “Kuzey Kıbrıs'ta nazofarengeal örneklerde mevsimsel influenza A ve B virüslerinin hızlı tanımlanması” ve yine aynı anabilim dalından Yrd. Doç. Dr. Eşref Çelik’in “Kandidiyazis olarak mikotik enfeksiyon tanısında özofagogastrik endoskopinin faydası- Olgu Sunumu”, Eczacılık Fakültesi doktora öğrencisi Ezc. Emine Erdağ’ın “Yeni 2(3H)-benzoxazolone türevleri üzerine çalışmalar: sentez, karakterizasyon ve sitotoksik etkiler”, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Terin Adalı ve doktora öğrencisi Gülcem Altınoğlu’nun “İpek Fibroin-EncapsulatedIbuprofen Mikro Parçacıklar: Sentez, Karakterizasyon ve Antikanser Aktivitesi” ve AlemuAbibi “İpek Fibroin Mikro/ Nano Parçacıkların Sentezi ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu” isimli posterleri sergilendi.