İkinci Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi (Ibmec-2018), 24-27 Mayıs 2018 Tarihlerinde Yapılacaktır

Also available in: English

Added On: 14 Şubat 2018, Çarşamba, 11:48
Last Edited On: 14 Şubat 2018, Çarşamba, 12:12

İkinci Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi (Ibmec-2018), 24-27 Mayıs 2018 Tarihlerinde Yapılacaktır

Yakın Doğu Üniversitesi, tarafından düzenlenen İKİNCİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ (IBMEC-2018), 24-27 Mayıs tarihlerinde YDÜ – İRFAN GÜNSEL KONGRE MERKEZİ’nde yapılacaktır.

Disiplinler arası bilim dalı olan Biyomedikal Bilimleri ve Mühendisliği alanlarında dünya çapında araştırmacıların Davetli Konuşmacı olarak katılacağı IBMEC-2018, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-NUM), Türkiye Biyomateryaller ve Doku Mühendisliği Birliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, ODTÜ-Biyomateryaller ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Araştırma Merkezi (BIOMATEN), Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından desteklenmektedir.

“BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEĞİNİ TARTIŞMAK” teması ile yola çıkan IBMEC-2018 SCI ve SCI -expanded dergiler tarafından desteklenip, bağımsız hakemlerden oluşan bilimsel komitelerle iki ÖZEL SAYI yayınlamayı hedeflemektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimsel araştırmalara gösterdiğimiz önemin vurgulandığı kongemize katılımınız hepimizi gururlandıracaktır.

IBMEC-2018 organizasyon komitesi adına, Biyomedikal alanında, son teknolojik gelişmelerin, araştırmaların tartışılacağı IBMEC-2018 kongremizde görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

IBMEC-2018 Başkanlar

  • Doç. Dr. Terin Adalı – YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
  • Prof. Dr. Osman Eroğul – TOBB EKONOMİ & TEKNOLOJİ  ÜNİVERSİTESİ
  • Prof. Dr. Munis Dündar – ERCİYES UNİVERSİTESİ