Helsinki’de 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Açış Konuşmalarında Yakın Doğu Üniversitesi Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ ile Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2017, 11:06
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 14:43
Helsinki'de 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Açış Konuşmalarında Yakın Doğu Üniversitesi Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ ile Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Ocak ayında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansında (International Conference on Social Sciences- ICSS) iki farklı bildiri ile temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, EUSER (European Center for Science Education and Research) işbirliği ile Sosyal bilimler alanında çalışma yapan 38 farklı ülkeden 265 araştırmacı ve öğretim üyesini bir araya getiren ve Aalto Üniversitesinde gerçekleştirilen uluslararası konferansın açış konuşmalarından birini de Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ’nün gerçekleştirdiği belirtildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrikanın Toplumsal Demokratikleşme Süreçleri Anlatıldı

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, “Arap Ayaklanmaları Sonrası Orta Doğu” başlıklı açış konuşmasında, genel hatları ile Arap ayaklanmaları sonrasında yeniden şekillenmekte olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge siyasetini ve söz konusu toplumsal hareketlerin demokratikleşme süreçlerine etkilerini irdelediği çalışmasını katılımcılar ile paylaştı.

Konuşmasında Ortadoğu’yu Batı gözüyle veya Oryantalist/Batılı bir model üzerinden okumanın sağlıklı bir yaklaşım olmadığını ifade eden Doç. Dr. KÖPRÜLÜ; “Ulus ve devlet inşası gibi Avrupa-kökenli modeller Birinci Dünya Savaşı sonrası bölgeye ithal edilmiş; bugün ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında kolonyal devletler tarafından inşa edilen düzen tekrar sorgulanır hale gelmiş sınırlar ve rejimler yaratmıştır” dedi. Özelde yolsuzluklarla mücadele ve işsizlik – yani ekonomik temelli olarak başlayan halk hareketlerinin siyasal liberalleşme ve daha fazla temsiliyet eksenine kaydığını belirten Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, kimi zaman ortak özellikler taşısalar da, Arap dünyasındaki toplumsal hareketlerin, ülkeler bazlı analiz edildiğinde farklı sonuçları beraberinde getirdiğini ayrıca, Suriye, Mısır ve Tunus gibi ülke örneklerinden yola çıkarak toplumsal hareketlerin çeşitliliğine işaret etti.

Helsinki'de 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Açış Konuşmalarında Yakın Doğu Üniversitesi Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ ile Temsil Edildi

Lübnan ve Kıbrıs Örnekleri Karşılaştırıldı

Konferansın açılışının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, Helsinki Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan meslektaşı Dr. Gülay Umaner DUBA ile birlikte kaleme aldıkları “Ulusal Kimlikler Üzerine Yeniden Düşünmek: Lübnan ve Kıbrıs Örnekleri” başlıklı bildirilerini dinleyiciler ile paylaştı.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ ve Dr. DUBA, demografik yapıları itibarı ile farklı etnik ve dini/ mezhepsel gruplar barındıran eski Osmanlı toprakları olan Lübnan ve Kıbrıs örneklerini karşılaştırdıkları çalışmada, kolonyal dönemden günümüze her iki ülkedeki ulusçuluk ve kimlik inşa süreçlerini irdelediler. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ konuşması sırasında, 1943 yılından bu yana oydaşmacı demokrasiye dayanan güç paylaşımı modeli ile yönetilen Lübnan’ın Orta Doğu’nun ‘nev-i şahsına münhasır’ ülkesi olarak nitelendirildiğini ve barındırdığı ulus-altı kimliklerin ve aidiyetlerin (mezhepsel ve etnik) Lübnanlılık veya Lübnan ulusal kimliğinden daha güçlü bir nitelik taşıdığına işaret etti. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, söz konusu Maruni, Şii, Sunni gibi kimliklerin 1975-89 yılları arası yaşanan iç savaş, 2005’teki Hariri suikastı ve Suriye’de 2011’den bu yana süregelen savaş gibi birçok iç ve dış etkenden kaynaklandığını da dile getirdi.

Çalışmalar Bildiri Kitapçığında Toplandı
Konferansta yer alan tüm katılımcıların çalışmalarının yer aldığı Konferans Bildiri Kitapçığı da yayınlandı. Konferansta yer alan bildirilere ayrıca belirtilen bağlantı adresinden erişilebilinmektedir.