Günümüzün Güvenliksiz Ortamında Kıbrıs gibi “Ada”ların Önemi Artacak
Date Added: 17 Mayıs 2016, 11:16
Last Updated Date:30 Kasım 2020, 09:56
Günümüzün Güvenliksiz Ortamında Kıbrıs gibi "Ada"ların Önemi Artacak

Büyük Bir Çatışma Alanına Dönen Dünyamızda Güvenlikli Bölge Arayışı Ön Plana Çıkıyor

ORSAM Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen Güvenlik Akademisi Sertifika Programı kapsamında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü ve TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA, Uluslararası Güvenliğin Evriminin Türkiye’ye ve KKTC’ye etkileri konusunda bir konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre güvenlik kavramının ve uygulamalarının tüm boyutlarıyla irdelendiği ve toplamda 12 hafta süren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi Sertifika Programı”’nda konuşan Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA uluslararası güvenlik yapı ve yaklaşımlarında yaşanan dönüşümlerin temel dinamiklerin Türkiye ve KKTC’nin güvenlik algı ve politikalarındaki yansımaları hakkındaki görüşlerini program katılımcılarıyla paylaştı.

Günümüzün Güvenliksiz Ortamında Kıbrıs gibi "Ada"ların Önemi Artacak

YALÇINKAYA: Günümüzde gelinen noktada "çatışma bölgeleri" yerine "güvenlikli bölgeler"in ön plana çıkmasını bekliyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’ndeki konuşmasına Akdeniz güvenlik yapılanmasının içinde yer alan Orta Doğu veya başka bir ifade ile Yakın Doğu bölgesindeki çatışmaların güvenlik konularını uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmasına işaret ederek başlayan Doç. Dr. YALÇINKAYA güvenlik düşüncesinin, yaklaşımlarının ve uygulamalarının evrimini Türkiye ve KKTC’ye etkileri bağlamında değerlendirdi. Dünyada ve bölgede savaşlar ve çatışmalar yüzyıllardır insanlığın karşısındaki bir sorun olarak varlığını neredeyse kesintisiz sürdürmekte olduğunu ifade eden YALÇINKAYA “Maalesef savaşları engelleme amacıyla kurulmuş olan "Uluslararası İlişkiler" bilim dalı bu sorunu çözmekten oldukça uzak durmaktadır. Ancak Sosyal Bilimlerde bilimsel yöntemlerden faydalanma oranının artması bizlere güvenlik konularında katkı sağlayacak gelişmeler konusunda umut vermektedir. Soğuk Savaşın sonunda devletler arasında meydana gelen savaşlar büyük ölçüde azalmış olmasına rağmen günümüzde devlet dışı aktörlerin dahil olduğu çatışmaların yaşanmasına engel olunamamaktadır. Günümüzde gelinen noktada "çatışmaların yaşandığı bölgeler"in yerine "güvenlikli bölgeler"in ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bu durum şüphesiz çatışma yaşanması muhtemel bölgelerin belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. İyi haber ise bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin bireylerin güvenlik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olmasıdır. Vurgulanması gereken önemli bir nokta da güvenli bölgeler konusunda Kıbrıs gibi "ada"ların öneminin günümüzün güvenliksiz ortamında artacağıdır.” dedi.

KOLDAŞ: Mevcut Dünya Düzensizliğinde Mutlak Güvenlik ve Mutlak Güvenli Bölge Arayışı Beyhude Bir Arayış

Güvenlik Akademisi kapsamında Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA tarafından yapılan sunumu değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ dünya güvenliğinin evri,mini doğru okumanın politika yapıcılar ve uygulayıcılar kadar güvenlik politikalarından doğrudan etkilenen halklar açısından da çok önemli olduğunu vurguladı. Uluslarrası güvenlik çalışmalarının ilk dönemlerinde devleti merkeze koyan bir güvenlik anlayışının başat bir anlayış olduğunu belirten Koldaş, güvenlik odaklı ilk bilimsel çalışmaların bu geleneksel yaklaşımların etkisiyle güvenlik olgusunu yalnızca devletlerin meselesi olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Devlet merkezli güvenlik yaklaşımlarının güvenlik çalışmalarının evrimi içerisinde kendi içlerinde tutarlı bir güvenlik anlayışını ortaya koyduklarını ifade eden Koldaş, günümüzde devlet-dışı aktörlerin dünya güvenlik yapılanması içindeki yerlerinin daha belirgin bir hal almaya başladığını ve yeni yaklaşımlarra da ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mevcut uluslararası güvenlik yapılanmasının doğru anlaşılabilmesi için devletlerin olduğu kadar devlet dışı ve devlet üstü aktörlerin de güvenlik kaygılarının, politikalarının ve uygulamalarının göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. KOLDAŞ, uluslararası sistem içinde yer alan tüm aktörlerin güvenlikle ilgili duruşlarının birbirleriyle ilişkili bir şekilde ve belli bir sistematik içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Günümüzün Güvenliksiz Ortamında Kıbrıs gibi "Ada"ların Önemi Artacak

Güvenik Akademisi programında soru-cevap kısmının ardından Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü ve TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA’ya Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, güvenlik kavramları ve uygulamaları odaklı Güvenlik Akademisi sertifika programı farklı konu başlıklarıyla ve farklı uzmanların konuşmacı olarak katılımıyla 21 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek. “Güvenlik Akademisi” ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.

Haberin Videosu