Eski ve Yeni Güvenlik Sorunlarına Çözüm Üretecek Yeni Yol Haritaları Çizilecek
Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2016, 11:22
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 16:05

YDÜ Güvenlik Akademisi 12 Kasımda Başlıyor

Güvenliğin Yeni Konuları Yine YDÜ Güvenlik Akademisi’nde Tartışılacak

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü son dönemdeki güvenlik tartışmalarının çok boyutlu ve sistematik bir şekilde güvenliğin farklı alanlarından uzmanlar tarafından irdelendiği “Güvenlik Akademisi”'nin ikincisini düzenleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü danışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU tarafından yürütülecek olan ve Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Güvenlik Akademisi 12 Kasım 2016 – 14 Ocak 2017 tarihleri arasında “Uluslararası Güvenlik Ve Kriz Yönetimi / Yeni Güvenlik Konsept ve Uygulamaları” başlığıyla hayata geçirilecek. Sertifika program, geçen yıl olduğu gibi her Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te Saat 10.00 – 13.30 saatlerinde yer alacak.

Güvenlikte Yeni Konular ve Eski Sorunlara Yeni Çözümler Uzmanlarla Değerlendirilecek

Yapılan açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüüsü Güüvenlik Akademisi’nde eski sorunların yeni boyutlarının yanısıra geçen yıldan farklı olarak bu yıl kent güvenliği, trafik, iş güvenliği, siyasi güvenlik, kimliklere bağlı güvenlik konuları, inanç güvenliği, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı geliştirilmesi gereken önlemler, göç gibi yeni güvenlik konuları da uzmanlarla birlikte değerlendirilecek. Bu doğrultuda YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ve Kriz Yönetimi / Yeni Güvenlik Konsept ve Uygulamaları Sertifika Programı Milli Güvenlik Siyaseti ve Stratejisi, Milli Güç Kavramı, Unsurları ve Milli Güvenlik Açısından Önemi, Milletlerarası Çatışma, Kriz ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Güvenlik Açısından Dış Politikanın Önem ve İşlevi, Kimlik Ayrılıklarından Kaynaklanan Milletlerarası Sorunlar, Göç / Mülteci Sorunu, Sosyo-Kültürel, Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Politik Yansımaları, Uluslararası Politikada Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Jeopolitiği / Milletlerarası Su Yollarının Güvenliği, Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölgeler / Hidrokarbon Yatakları İlişkisi, Küresel Isınmanın Jeopolitik ve Jeostratejik Yansımaları, Suç Önleme Stratejileri (Madde Bağımlılığı – Uyuşturucu Kaçakçılığı), Kentleşme ve Güvenlik Yönetimi İlişkisi, Trafik ve Ulaşım Güvenliği, Din-Dil-Kültür Temelinde Ortak Toplumsal Yaşam ve Güvenliği, Algı Yönetimi / Siyasi Propaganda, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği ve Güvenlik, Farklılıkların Yönetimi konularını içerecek.

Eski ve Yeni Güvenlik Sorunlarına Çözüm Üretecek Yeni Yol Haritaları Çizilecek

Ercan ÇİTLİOĞLU: Güvenliğin günümüzde başat öneme yükselmesi, bu kavramı tüm yönleri ile ele almamızı gerekli kılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak bu yıl ikincisini düzenledikleri Güvenlik Akademisi’nin içeriğinin zenginliğinin yanısıra zamanlamasıyla da çok önemli olduğunu vurgulayan YDE Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU, “Gerek günlük yaşamlarımız gerekse gelecek tasarımlarımızda bireysel ve toplumsal düzlemde güvenliğin başat bir öneme yükseldiği yaşadığımız süreç bu kavramın tüm yönleri ile ele alınarak irdelenmesini kanımca zorunlu kılıyor. Güvenlik kavram ve konseptinin alışılmış kalıpların dışına çıktığı, asimetrik bir nitelik kazandığı yaşanılan ve yaşanılması sürecek yeni dönem bu konuda bilgilerimizi tazelememizi, yeni tehdit ve tehlikelere karşı koyma yetenek ve kapasitemizi geliştirerek güncellememizi gerektiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği sertifika programı böyle bir gereksinimden kaynaklarak bilinçli bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: Güvenliğin Yeni Boyutları, Türkiye’den ve Kıbrıs’tan Yine Yeni Önemli İsimlerle İrdelenecek

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün düzenleyeceği bu yılki Güvenlik Akademisi’nde yeni ve eski güvenlik konularının yeni yönetmler ve yaklaşımlar ışığında iredeleneceğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın içinden geçtiği bu dönem güvenliğin geleneksel kuram ve düşünsel duruşları aşan disiplinlerarası sistematik yaklaşımlarla değerlendirilmesini gerekiyor. Günümüzde güvenliği yalnızca tek bir boyutuyla incelediğinizde ve güvenlik altyapınızı buna göre oluşturduğunuzda ciddi varoluşsal tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Aynı şekilde güvenlik anlayışınızı ve stratejiilerinizi yalnızca ulus devletler düzeyinde oluşturduğunuzda güvenliğinize devlet-dışı, ya da devlet-ötesi aktörlerden gelen tehditlere karşı hazırlıksız yakalanabiliyorsunuz. Bugün artık güvenliği çok boyutlu yani ekonomik, siyasi, toplumsal, çevresel, siber alanlardaki etkilerine dikkat ederek incelemeliyiz. Bunu yaparkaen güvenlik evreninin çok aktörlü olduğunu dikkate almalıyız. İlk akademimizi böyle bir anlayışla tasarımlamış ve hayata geçirmiştik. İkinci Güvenlik Akademimizde mevcut sektörlerin analizini derinleştirirken kent güvenliği, iş güvenliği, çevre güvenliği, din ve inanç güvenliği gibi konuları da programımıza ekledik. Bu konularda da uzman isimleri Akademimize davet edip bu hassas güvenlik komnularını katılımcılarımızla biirlikte irdeleyeceğiz. İlk Güvenlik Akademisi’nde katılımcılarımızın program içeriğine ve sonuçlarına etkin bir katkısı oldu. Bu yılki Güvenlik Akademimizde de bu katkının artarak devam edeceğine eminim.” şeklinde konuştu.

Geçen Yılki Güvenlik Akademimizin Sonuçlarını İçeren Detaylı Raporu Cumhurbaşkanlığı’na ve İlgili Kurumlarımıza Sunacağız:

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak ilk Güvenlik Akademisi’nde güvenliğin çok boyutluluğu ve çok aktörlülülğü konusunda bimr farkındalık yarattıklarını belirten Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Değerli konuşmacılarımızın değerlendirmeleri ve değerli katılımcılarımızdan aldığımız geri dönümlerle ilk Güvenlik Akademisi’nin sonuçlarını derleyerek başta Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili kurumlara sunulmak üzere bir rapor hazırladık. Akademi kapsamında gerçekleştirilen sunumları ve hazırlanan raporu toplumumuzun her kesiminin erişimine de en kısa zaman içinde açacağız. Bu yılki Güvenlik Akademimizde yeni güvenlik konu ve sorunlarını yine farklı yönleriyle ve çok boyutlu bir şekilde irdeleyeceğiz. Bölgemizin ve ülkemizin içinden geçtiği hassas dönem göz önüne alındığında bu yıl tüm kurum ve kuruluşlarımızdan, sivil toplumumuzdan, düşünce insanlarımızdan, öğrencilerimizden ve halkımızdan Güvenlik Akademimize daha etkin bir katılım olacağına inanıyorum.” dedi.

12 Kasım 2016 ‘de başlayacak olan Güvenlik Akademisi’ne ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.