DESAM Enstitüsü Tarafından II. Biyoenformatik Kış Okulu: “Moleküler Bilimlerde Bilgisayar Metotları” Konulu Çalıştay Düzenlendi…
Eklenme Tarihi: 05 Mart 2020, 13:38
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 15:10

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından “II. Biyoenformatik Kış Okulu: “Moleküler Bilimlerde Bilgisayar Metotları” çalıştayı gerçekleştirildi.

Welcome Sanger Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nden gelen uluslararası eğitmenlerin yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinin de deneyimlerini paylaştığı uygulamalı çalıştayda, moleküler ve tıbbi bilimlerle uğraşan akademisyen, araştırmacı ve öğrenciler bir araya geldi.

Biyoenformatik alanının temelini oluşturan yazılım sistemlerinin birebir uygulamalı olarak anlatıldığı çalıştayda, günümüzde genetik, mikrobiyoloji gibi birçok bilim dalında hem araştırma hem de tanı amacı için kullanılan en son teknoloji ‘Next-Generation Sequencing’ (yeni nesil dizileme) yönteminin prensipleri ve uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.

Tek Hücreden DNA ve RNA Dizilim Yöntemleri Üzerinde Duruldu…
Welcome Sanger Enstitüsü’nden Dr. Raheleh Rahbari, RNA, tek hücre dizileme yöntemleri ve transkriptom analizleri ile ilgili olarak yaptığı sunumlarda günümüzde son teknoloji olarak değerlendirilen tek hücreden DNA ve RNA dizileme yöntemlerini ve uygulamalarını aktardı. Ayrıca, kanser genomiğinde karşılaşılan genetik varyasyonların tespitinin önemini hem araştırmada hem de tanıda kullanılabilecek farklı yöntemleri detaylı bir şekilde açıkladı.

Yine aynı enstitüden Sean Laidlaw ise, biyoenformatik alanında sıkça faydalanılan ‘Linux’ yazılım sistemlerinin kullanımı, tek hücre dizileme uygulamalarını ve varyasyon tespitinin nasıl yapıldığını gösterdi.

Biyoenformatik analizler ve Yazılım Sistemlerinin Kullanımına Değinildi…
Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Pierpaolo Maisano Delser, biyoenformatik analizlerin temeli, veri analizi ve kalite kontrol sistemleri, biyoenformatik ‘R’ yazılım sisteminin kullanımı ile ilgili sunumlar yaptı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şeref Gül ise, tespit edilen genetik varyantlar kullanılarak in silico protein homolji model uygulamalarını ve analizini gerçek olgulardan oluşan interaktif bir çalışmayla sundu.

Epigenetiğin Biyoefnormatikte Kullanılması Konuşuldu…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rasime Kalkan da, epigenetiğin biyoenformatikte temel bilimlerden tanıya giden yolda nasıl kullanılabileceğini ve bu bilgiler ile epigenetik işaretçilerin nasıl kanser tedavisinde kullanılabileceğini anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü araştırıcısı Dr. Berna Uzun da, sağlıkta çok kriterli karar verme teori uygulamalarını anlattı. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de, çok kriterli karar verme teorilerinin sağlıkta farklı alanlarda uygulamalarını örneklemelerle gösterdi.