Bilimsel Araştırma Projeleri Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Destekleniyor
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2017, 12:17
Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 15:08


Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki BAP Koordinasyon Birimi bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, sosyal ve kültürel alandaki eksiliği gidermek için faaliyetlerini sürdürüyor…

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, sosyal ve kültürel dünyasındaki eksiliği gidermek ve üniversite birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmaların kalitesini yükseltmek düşüncesiyle kurulan BAP Koordinasyon Birimi yılda iki kez proje çağrısına çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlğü’nden verilen bilgiye göre, bugüne kadar desteklenmesini sağladığı 2 milyon 542 bin TL değerindeki 168 proje ile toplumsal ya da evrensel düzeyde bilime, ekonomiye, sanata katkı verebilecek teorik ya da uygulamalı bilimsel projelerin gelişmesine öncülük eden Koordinasyon Biriminin, bilimsel üretimin gerçekleşmesinde çalışma gösteren akademik personele her türlü alt yapı desteğini sunma misyonu taşıdığı belirtildi.

Projeler Titizlikle Değerlendiriliyor…

Öğretim üyeleri, uzman hekimler, doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma projelerini ele alan BAP Koordinasyon Birimi, proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütüyor. Birim ayrıca, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tez araştırma projelerini de öncelikli olarak ele alıyor.

BAP Koordinasyon Birimine proje önerileri, “Proje Başvuru Formu”nun belirli ilkeler doğrultusunda hazırlanması sonrasında elektronik ortamda ulaştırılıyor. Sunulan projelerde etik ihlal bulunmamasına önem verilirken, projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendiriliyor.

Desteklenen projelerin sonucunda patent, ürün, yöntem, algoritma geliştirme gibi durumlarda tüm bilgiler gizli tutulurken, haklar proje ekibi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında yapılan ek bir protokol ile belirleniyor. Sunulan projelerde patent potansiyeli yetkin uzmanlar tarafından titizlikle değerlendirmeye alınıyor.

Prof. Dr.VATANSEVER: “Yenilikçi projeleri desteklemeye devam edeceğiz…”

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda VATANSEVER, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkânlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan anlayış tarzıyla bilimsel araştırmaları destekleme ve araştırmalar yapılmasına teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Öncelikli bilimsel alanları izleyerek araştırmacılara yön göstermeyi ve gelecekte rekabet edilecek alanlara yoğunlaşmayı tasarladıklarını dile getiren Prof. Dr. VATANSEVER, proje sonuçlarının uluslararası atıf indekslerine (Science Citation / Expanded Index, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Index) kayıtlı yayın organlarında yayımlanma potansiyeli içermesinin proje önerilerinin desteklenmesi açısından avantaj olduğunu söyledi.

Prof. Dr. VATANSEVER, proje sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bilim, sanat, teknoloji, ekonomik, sosyal ve kültürel dünyasına katkı yapması niteliğinde olması gerektiğinin altını çizerek, “En fazla üç yıl sürmesi istenen projelerin kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlararası, uluslararası ve disiplinlerarası nitelikte olmasına önem veriyoruz” dedi.