Akademik Personelin Yükseltilme ve Atanmasına Dair Başvuru Süreci Başladı.
Eklenme Tarihi: 30 Eylül 2019, 08:29
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 08:48

Akademik personelin yardımcı doçentliğe, doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilme ve atanması “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin uygun koşulları çerçevesinde yapılacaktır. Yükseltilme ve atanma koşullarını tamamlamış adaylar başvuru dosyalarını 01 Ekim – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Rektörlüğe şahsen, Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri’ne elektronik ortamda teslim etmelidirler.

Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri;


 1. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ - Komisyon Başkanı ([email protected])

 2. Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER- Komisyon Üyesi ([email protected])

 3. Prof. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER - Komisyon Üyesi ([email protected] )

 4. Prof. Dr. Evren HINÇAL- Komisyon Üyesi ([email protected])

 5. Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu - Komisyon Üyesi ([email protected])

 6. Prof. Dr. Bülent Bilgehan - Komisyon Üyesi ([email protected])

 7. Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu - Komisyon Üyesi ([email protected])


Dosyalar Rektörlüğe ve Komisyona Aşağıdaki İçerikte Sunulmalıdır;

1. Başvuru dosyası Rektörlüğe aşağıdaki şekilde sunulur:

Adayların yükseltilme ve atanma başvuru dosyaları Rektörlüğe çıktı olarak (print-out) ve elektronik ortamda (CD/DVD/Flash Bellek) sunulur. Dosyalar aşağıda belirtilen dökümanları içerir:


 • Rektörlüğe yaptıkları başvuru dilekçesi,

 • Özgeçmişi,

 • EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası,

 • Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntüsünün çıktısı,

 • Doktora diplomasının kopyası,

 • Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri,

 • Eserlerinin birer nüshası,

 • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları,

 • Yabancı dil belgeleri (orijinali veya noter tasdikli kopyası),

 • Yayın kitap ise basım sözleşmesi,

 • Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler,


Dosyaların teslimi: Ayten Angın (Rektör Yardımcısı Asistanı), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 2. Kat

2. Başvuru dosyası Komisyon Üyeleri’ne aşağıdaki şekilde, sadece elektronik ortamda (e-mail/CD/DVD/flash bellek) sunulur:


 • Adayın Rektörlüğe yaptığı başvuru dilekçesi (Hangi bilim dalına başvurduğunu belirterek)

 • Adayın Özgeçmişi (CV),

 • EK-3 formu (Form doldurulup gerekli puanlamalar yapılmalıdır),

 • Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntüleri,

 • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları.