Yurtdışında Çekilen Pet/Ct’ler Yeterli Kalitede Olmadıkları Nedeniyle Kullanılamıyor
Eklenme Tarihi: 07 Aralık 2015, 14:22
Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 14:04

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ’nde Kanser Tanı ve Tedavi Planlamasında Uygulanmakta Olan Multidisipliner Yaklaşım ve PET/CT görüntülerinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ’nde bulunan tam teşekküllü Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Hastanemizin kurulduğu günden beri hasta kabul etmekte, onkoloji hastalarının büyük bir kısmı hastalıklarının bir bölümünde hastanemizden sağlık hizmetleri almaktadır.

Multidisipliner Yaklaşım ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Planlarının Önemi

Günümüzde, dünyanın her yerinde, kanserin evresine ve hastanın özel durumuna göre kararlar verilmekte ve kişiselleştirilmiş tedavi planları yapılmaktadır. Hastanemizde de, bütün bu uluslararası kılavuzlara uygun olarak hastalara multidisipliner yaklaşılmaktadır. Kanser hastalığının tanı aşamasından itibaren, Radyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji, Cerrahi Klinikler ve Medikal Onkoloji Bölümlerinden uzmanların bir araya gelmesiyle oluşturulan konsey tarafından, hastaların durumu etraflıca değerlendirilmekte ve kişiye özel tedavi planları hazırlanmaktadır. Kanser tanı ve tedavilerinin, Hastanemizin sahip olduğu uzman kadro yanında, geniş ve teknolojik imkanlar dahilinde, bir çatı altında bütünsel ele alınması, uygulanan tedavilerin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır.

Rapidarc ve Brakiterapi Cihazları Kıbrıs’ta Sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni, Radyasyon Onkolojisi alanında, Güney’deki merkezler de dahil, Kıbrıs’taki diğer sağlık kurumlarından farklı kılan son teknoloji 2 özel cihaz bulunmaktadır. Bunlardan biri Rapidarc diğeri ise Brakiterapi’dir.

Rapidarc’la Tedavi Toplam 4 Dakika Sürüyor

Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi olarak adlandırılan Rapidarc, tüm kanser türlerinde kullanılabilen bir kanser tedavi cihazıdır. Tedavi sırasında, cihazın yatak kısmına yatırılan hastaya, hastanın etrafında dönen cihazın hareketli kısmı tarafından, ışınlama işlemi yapılmaktadır. İşlem sırasında, 2 dakikadan az bir sürede görüntü alınmakta, 2-3 dakikalık ışınlama süresi ile birlikte toplam 4 dakikada günlük tedavi sonlanmaktadır.Cihaz, hasta etrafında dönüşü sırasında, tümöre hassas ve gereken dozda ışın uygularken, tümörün yakınındaki sağlıklı dokuların da korunmasını mümkün kılmaktadır.

Brakiterapi ile Işın Direkt Tümöre Uygulanıyor

Brakiterapi ise radyoterapinin bir türü olup, çoğunlukla jinekolojik kanser türlerinde kullanılmaktadır. Brakiterapi ile tedavi, radyoaktif ışın yayan kaynağın, tedavi gerektiren tümörlü bölgenin içerisine ya da yanına yerleştirilmesi ve direkt olarak tümörün ışınlaması ile gerçekleşmektedir. Böylece tedavi sırasında tümöre gereken doz verilirken, tümörün hemen yanındaki dokuların zarar görmesi engellenmektedir.

Yurtdışında Çektirilen PET/CT Görüntüleri Beklenen Kalitede Değil

Kanser hastalıklarının tanı aşamasında ve tedavi planlamasında kullanılan bir diğer önemli cihaz ise, yine Kıbrıs’ta sadece Hastanemizde bulunan PET/CT’dir. PET/CT, Pozitron emisyon tomografisi (PET) ile bilgisayarlı tomografinin (CT) birleştirilerek kullanıldığı, bir çok hastalığın teşhisine olanak sağlayan çok önemli bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. PET/CT kullanımı, tedavi planlarını daha doğru uygulama olanağı sunmaktadır. Ancak, hastalar tarafından yurt dışında çektirilen PET/CT görüntüleri çoğu zaman beklenen kalitede değildir. Bu nedenle, hastaları Hastanemizde kullanılmakta olan ve hastalığın tanısına ilişkin en kaliteli görüntüleri veren son teknoloji PET/CT imkanlarından yararlandırmayı istiyoruz. PET-CT’den, şüpheli dokunun bulunduğu lokasyonun belirlenmesinden, bu dokuda doğru yerden parça alınmasına, kanserli dokunun saptanmasından, kanser yaygınlığının ve tedavi planlarının hazırlanmasına, tümörün lokasyonunun belirlenmesi ile sağlıklı dokulara verilebilecek ışını engelleyerek, yan etkilerin azaltılmasına, tedavi başarısının değerlendirilmesinden, tekrarlayan hastalığın erken saptanmasına kadar kanser tanı ve tedavisinin her evresinde yararlanılmaktadır.

Kanser Tanı ve Tedavilerinde Geniş ve Teknolojik İmkanlar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Uzman Dr. Özgür Altmışdörtoğlu’nun da yer aldığı Radyasyon Onkolojisi ekibi olarak arzularının, kanser hastası sayısının azalması olduğunu belirtirken, günümüzde, erken tanı ve doğru tedavi ile bir çok kanser hastasının başarıyla bu hastalıktan kurtarıldığına, bu nedenle de tedaviye bağlı yan etkilerin en aza indirilmesinin hastaların yaşam kalitesi açısından önem taşıdığına dikkat çekerek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sahip olduğu geniş ve teknolojik imkanlar ile kanser tanı ve tedavilerinde, alanında uzman kadrolarla hastalara sağlık hizmetleri sunduklarını ifade etti.

Haber Videosu