Yenilik, Yaratıcılık ve İnovatif Düşünce…Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” Aldı.
Date Added: 19 Nisan 2020, 15:50
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 13:39

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak, erken çocukluk gelişimi ve eğitimi konusunda hazırladığı sürdürülebilir yaşam çevresi eğitim modeli projesi ile UNESCO'ya çocuklar için eğitim danışmanlığı veren OMEP Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Organizasyonunun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim yarışmasında, “Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak, beş yaş çocukları için oluşturduğu "Okul Öncesi Dönemi Eğitiminde “Sürdürülebilir Yaşam Çevresi” Pratiği “Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır (Haim Jinott)” başlıklı projesi ile OMEP "ESD Awards-2020 Onur Ödülü” alarak proje raporunun UNESCO 2030 programında yer almasına hak kazandı. Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak, Türkiye-OMEP kuruluşuna üye yapılarak projelere destek verecek. Ödül kazanan proje, Dünya OMEP web sitesine eklenerek 2 farklı dergide yayını yapılacak.

Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak, çocuğun doğumundan ilkokula kadar geçirdiği yılları kapsayan ve çocukların sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, psikomotor, sosyal ve duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde şekillendiği erken çocukluk dönemi eğitimi projesi ile gelecekte erken çocukluk döneminde eğitim ve gelişimi konusunda uygulanabilecek yöntemlere liderlik eden üyeler arasına girdi.

Doğadan Oyun Yöntemi ile Öğrenme…
Çocukların her gün zamanlarının çoğunu geçirdikleri binalar ve çevreleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedef alınarak hazırlanan "Okul Öncesi Dönemi Eğitiminde “Sürdürülebilir Yaşam Çevresi” modelinde “LEED Yeşil Bina Sertifika Sistemi Kriterleri” kılavuz alınarak bir “aktivite programı” hazırlandı. Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi 5 yaş çocukları ile uygulanan programdaki aktivitelerin çocuklar tarafından rahatça gerçekleştirilebilmesi için okul avlusuna kendi boyutlarına uygun kulübeler ve sebze ekim alanlarından oluşan “Sürdürülebilir Çiftlik” kuruldu. Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından finanse edilen projede aktiviteler, 5 yaş çocukların yaş özellikleri, bedensel ve ruhsal becerileri dikkate alınarak hazırlandı. Deneyimleyerek, doğadan oyun yöntemi ile öğrenmeye dayalı program, iç ve dış mekanda toplam 11 etkinlik içeriyor. Program dahilinde kendi besinlerini yetiştirmek (nane, marul, soğan v.b), yeşil çatı kurup bakımını yapmak, bina çatısından gelen yağmur suyunu toplamak, güneş ile rüzgar enerjisinden elektrik elde etmek ve kompost yapmak yapılan aktiviteler arasında yer alıyor.

Çocukların Çevreye karşı Duyarlılığı Test Edildi…
Program uygulanmadan önce çocuklara ön test yapılarak çevre hakkındaki bilinç düzeyleri ölçüldü. Programın tamamlanmasının ardından son test yapılarak çocuklardaki çevreye karşı geliştirdikleri bilinç düzeyi yeniden ölçüldü. Uygulanan etkinlikler sonrasında çocukların çevreye karşı geliştirdikleri olumlu farkındalıkta ciddi artış olduğu ortaya çıktı. Yürütülen çalışma uluslararası bir yayınla, gelecek çalışmalara ışık tutması amacıyla literatüre eklendi.

Geleceğin Temellerini Atan Proje…
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çimen Özburak, çocuklarda erken yaşta çevre bilincinin oluşturulması gerektiğini ifade ederek, bu bilgiden hareketle 5 yaş çocuklar için “sürdürülebililir yaşam çevresi” eğitim modeli oluşturulduğunu söyledi.

Projenin 2017 yılında doktora tezi çalışması olarak hayat bulduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özburak, “ Çevre kirlenmesi canlı hayatını olumsuz etkiliyor. Temiz bir doğada, sağlıklı yaşam sürebilmek tüm canlı türlerinin devamlılığı için büyük önem taşır. Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri, mimari ürünler olan binaların inşası ve kullanımı sırasında bilinçsizce yapılan hareketlerdir. Bunlardan bazıları toprak parçalarının gerektiğinden fazla kullanımı, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye bırakılan atık malzemeler olarak sıralanabilmektedir. Olumsuz tüm etkenlerin ortadan kaldırılabilmesi için erken yaşta çevre bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu bilgiden hareketle 5 yaş çocuklar için “sürdürülebililir yaşam çevresi” eğitim modeli oluşturuldu” dedi.

Tez danışmanları Prof.Dr. Harun Baturbaygil ve Yrd. Doç. Dr. Sema Uzunoğlu eşliğinde geliştirilen projeyi uluslararası bir yarışmaya gönderdiklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Özburak, “OMEP ESD Awards-2020” çocukların eğitimi üzerine odaklanmış ve sonuçları alınmış projelerin yarıştığı prestijli, dünyadaki üniversitelerden yüksek standartta projelerin gönderildiği bir yarışma ödülüdür. OMEP, beş farklı kıtada, altmıştan fazla ülkenin üyesi olduğu ve UNESCO'ya çocuklar için eğitim danışmanlığı veren, maddi çıkarı olmayan eski, köklü bir kuruluştur. Bugüne kadar Türkiye'den sayılı üniversitelerden projelerin layık görüldüğü uluslararası platformdaki prestijli ödüle layık görülmekten hem kendim hem de üniversitem adına büyük mutluluk duyuyorum. Geleceğe dönük projeleri herkesten önce farkedip hiç bekletmeden hayata geçirebilmek için bizlere böyle güzel imkanlar tanıyan bir üniversitenin çalışanı olmaktan da gurur duyuyorum. Bu fırsatı bizlere tanıyan tüm yöneticilerimize ve başından beri projeme destek olan tez danışmanlarıma sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.