YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Üçüncü Güvenlik Akademisi’nde Yeni Güvenlik Anlayışları ve Araçları Masaya Yatırılacak
Eklenme Tarihi: 10 Eylül 2017, 18:16
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:56

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün uluslararası, bölgesel ve ulusal güvenlik alanındaki gelişmeleri en yeni yaklaşım, yöntem ve araçların analizi ışığında ele aldığı “Güvenlik Akademisi”nin üçüncüsü güvenlik alanında uzman ve tanınmış isimlerin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesinde yer alacak.

Üçüncü Güvenlik Akademisi kayıtları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU tarafından yürütülecek olan, Türkiye ile  Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları  “Güvenlik Akademisi” başlıklı sertifika programı 21 Ekim – 25 Kasım 2017 tarihleri arasında, her Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te Saat 10.00 – 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası, bölgesel ve ulusal güvenliğin yeni gündemi yeni anlayış, yöntem ve araçlar ışığında tartışılacak

Güvenliğin ulusal, bölgesel ve küresel boyutlarının yeni anlayış, yöntem ve araçların analizi ışığında çok yönlü bir şekilde masaya yatırılacağı Üçüncü Güvenlik Akademisi’nde "Güvenliğin Teorik Temelleri, Yeni Toplumsal Hareketler ve Güvenlik, Strateji Kuramı ve Stratejik Analiz, Türkiye Cumhuriyeti - ABD Güvenlik İlişkilerinde Son Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Doğu Akdeniz ve KKTC'ye Olası Etkileri, Türkiye Cumhuriyeti Rusya Güvenlik İlişkilerinde Son Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Doğu Akdeniz ve KKTC'ye Olası Etkileri, BREXIT Sonrası İngiltere'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e Güvenliğindeki Konumu, Türkiye - AB Güvenlik İlişkileri ve KKTC'ye Olası Etkileri, Doğu Akdeniz ve KKTC'nin Enerji Güvenliğinde Son Gelişmeler, Doğu Akdeniz'de Yeni Jeopolitik ve KKTC'ye Yansımaları, Akdeniz'de Değişen Dengeler ve Güvenlik, AB'nin Akdeniz Ülkeleri ile İlişkileri ve KKTC'ye Yansımaları" gibi konu başlıkları alanlarının uzmanı akademisyenler, yüksek düzey bürokratlar, diplomatlar ve diğer karar yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları oturumlarda etkileşimli bir şekilde değerlendirilecek.

Uzman akademisyenler, yüksek düzey bürokratlar, diplomatlar ve diğer karar yapıcı ve uygulayıcılar konuşmacı olarak katılacaklar.

Türkiye’den ve  Kıbrıs’tan uzman akademisyenler, yüksek düzey bürokratlar, diplomatlar ve diğer karar yapıcı ve uygulayıcılar konuşmacı olarak katılacakları Üçüncü Güvenlik Akademisi’nde  Hikmet ÇETİN (TBMM Eski Başkanı ve Dışişleri Bakanı), Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Kadir Has Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN (İstanbul Üniversitesi), Namık TAN (Emekli Büyükelçi), Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA (Kadir Has Üniversitesi), Ünal ÇEVİKÖZ (Emekli Büyükelçi), Osman KORUTÜRK (Emekli Büyükelçi), Sinan ÜLGEN (EDAM Başkanı), Necdet PAMİR (Bilkent Üniversitesi), Murat YETKİN (Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni), Soli ÖZEL, Doç. Dr. Ahmet HAN, Doç. Dr. Umut KOLDAŞ (Yakın Doğu Üniversitesi), Ercan ÇİTLİOĞLU (Yakın Doğu Enstitüsü Başdanışmanı), Doç. Dr. Sait AKŞİT (Yakın Doğu Üniversitesi), Dr. Can BAYDAROL (Avrupa Birliği Uzmanı) ve Dr. Nejat TARAKÇI (Strateji Uzmanı) gibi tanınmış isimler görüşlerini program katılımcılarıyla paylaşacaklar.

Ercan ÇİTLİOĞLU: Amaç Günümüz Güvenlik Olgu Ve Kavramını Tüm Boyutları İle İrdeleyecek Uzman Görüşlerle Katılımcıları Bilgilendirmek.

Yakın Doğu Üniversitesi Üçüncü Güvenlik Akademisi ile ilgili açıklamalarda bulunan güvenlik çalışmaları uzmanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU Soğuk Savaş sonrası dönemde devletlerin egemenlik alanlarını belirleyen sınırların koruyucu ve aşılmaz niteliklerini kaybederek, yaşanan krizler karşısında geçirgenleştiğini vurguladı. Bu yeni dönemde dostluklar ve düşmanlıkların biçimsel, kavramsal, anlamsal ve etik açılardan büyük değişim ve dönüşümler geçirdiği, varlığını güçlendirerek korumanın anonim bir reflekse dönüştüğü, etik değerler, alışılmış davranış kalıplarının çıkarlara ulaşmanın arkasına düştüğü, gücün hukukunun geçerli olduğu ve ancak güçlülerin yaşama hakkına sahip olduğu yeni bir dünya oluştuğunu vurgulayan ÇİTLİOĞLU,  “Devletler arasındaki ilişkilerin kalıcılaşmış ittifaklar çevresinde biçimlendiği, Batı ve Doğu Blokları adı altında ABD ve SSCB liderlikleri altında kümelenen, bunların dışında üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan görece bağımsız politikalar üreten devletlerden oluşan bir dünyadan günümüzde devletler dışı ve kimi zaman devletlerden güçlü sivil aktörlerin belirleyici olduğu, hiç sonlanmayacakmış gibi algıladığımız ittifakların çöktüğü, neredeyse her gün yeni ittifaklar kurulduğu, değişen çıkarlara bağlı olarak tehdit algılamalarının sürekli dönüştüğü, dikey bölünmenin yatay eksenlere kayarak simetrik tehditlerin asimetrik tehditlere, konvansiyonel savaşların vekaleten ve hibrid savaşlara dönüştüğü bir dünyaya ulaştık. Bu yeni dünya güvenliğin boyut ve anlam değiştirerek birincil öneme yükseldiği bir süreci ifade ediyor. Alışılmış parametrelerin geçerliliğini kaybettiği güvenlik kavramı, içerdiği çok geniş ve disiplinler arası kimliği nedeniyle derinliğine irdelenmek, yeni konseptler ve doktrinler üretilmesini gerekli kılıyor.Güvenlik Akademisi adı altında üçüncüsünü yararlarınıza sunduğumuz sertifika programımızın bu bağlamda bilgilerimizi güncellememize yardımcı ve geleceğe daha hazırlıklı olmamızı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: Yeniden Yapılanan Bölgemizde ve Dünyada Yeni Bir Güvenlik Anlayışı Ve Araçları Geliştirmek Gerekiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından üçüncüsü düzenlenecek Güvenlik Akademisi’nin içeriği ve amacı ile ilgili açıklamada bulunan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, üçüncüsü düzenlenen akademide yeni güvenlik anlayışı ve araçlarını uzman isimlerle masaya yatıracaklarını vurguladı.  Güvenlik kavramının statik bir duruma işaret etmediğini ve güvenlik algı ve gerçekliklerinin zaman içinde önemli değişimler geçirdiğini kaydeden Doç. Dr. Umut KOLDAŞ “ Geçmişin güvenlik anlayışı ve araçlarıyla günümüzün güvenlik yapısını anlamak ve sorunlarını çözmek mümkün değildir. Günümüzün güvenlik alanındaki meydan okumalarına ve sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek ve geleceğin güvenlik yapılanmalarını bilinçli bir şekilde inşa edebilmek için yeni anlayışları, yöntemleri ve araçları geliştirmemiz gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak daha önceki Güvenlik Akademilerimizde olduğu gibi bu yılki programımızda da ülkemizin geleceğe dönük çok boyutlu güvenlik mimarisini oluşturma ve güvenlik politikalarını belirleme yolunda sistemli bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Bu bağlamda hem güvenlik alanındaki yeni yaklaşımları hem de yöntem ve uygulamaları konularının uzmanı isimlerle çok yönlü olarak ve disiplinlerarası bir anlayışla değerlendireceğiz. Bu çerçevede bölgemizde ve dünyada güvenlik gündemini belirleyen konuları somut örnekler üzerinden ve ülkemizin güvenlik öncelikleriyle bağdaşık bir şekilde irdeleyeceğiz. Ülkemizde güvenlik politikalarını belirleyen ve uygulamaya koyan değerli kurum ve kuruluşlarımızın mensuplarının yanı sıra bütünlüklü bir güvenlik anlayışının çok boyutlu bir şekilde hayata geçirilmesinin temel belirleyeni olan toplumumuzun her kesiminden katılımcılarımızın bu yılki Güvenlik Akademisi’ne katılıp katkı koyacaklarına inanıyorum.” dedi.

21 Ekim 2017 ‘de başlayacak olan “Güvenlik Akademisi” ‘ne ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye  www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.