YDÜ Mimarlık Fakültesi Hollanda’da Düzenlenen 17. Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı’nda Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 18 Ağustos 2016, 12:42
Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 16:20

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Hollanda da düzenlenen 17. Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı’na (IPHS) katılarak Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

Delft Teknoloji Üniversitesi’nde 17- 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansa, dünyanın dört bir yanından gelen 460 şehir plancısı, mimar, tarihçi, sosyolog; akademisyenler ve araştırmacılar ile doktora öğrencileri 3 gün boyunca deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşarak, sağlıklı planlamalar için ileriye dönük öngörüler yapmaya çalıştılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI’nın konferansa Kıbrıs’tan katılan tek akademisyen olduğu belirtildi.

Ana temasının tarih boyunca kentlerin doğal ve insan yapımı krizlere, savaşlara, sömürge idareleri karşısında gösterdiği direnç ve esneklik olan konferansa, Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI, ‘Bölünmüş Kentlerdeki Çatışma Alanının Mekansal ve Sosyal Dönüşümü: Lefkoşa Ara Bölge'de Kentsel Yaranın İyileşme Süreci’ isimli bildirisi ile katılarak sunum yaptı.

Lefkoşa Master Planı Uluslararası Platformda Anlatıldı

Yrd. Doç. Dr. GÜRDALLI, bölünmüş kentlerdeki planlama çalışmaları çerçevesinde, Lefkoşa Ara Bölge’de uygulanan planlama çalışmalarını örnekleyerek; Lefkoşa Master Plan, Yeni Vizyon Projesi ve Dayanışma Evi sürecindeki planlama deneyimini aktardı ve planlamanın başarısında sivil toplum örgütleri ile iki taraftan halkın planlamaya dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Huriye GÜRDALLI bildirisinde yer verdiği Master Plana ilişkin olarak, “Planlamanın sadece kâğıt üzerinde değil, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alınması, bölünmüş kentlerdeki planlama çalışmaları arasında Lefkoşa’yı özgün ve biricik kılmakta ve katılımcı planlamanın başarılı bir örneğini oluşturmaktadır. 1958 ve 1963’te kenti bölen ve 1974’ten itibaren Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki bu alan bugün yeniden iki toplumu Lefkoşa’nın merkezine getirme potansiyeli taşımakta ve Lefkoşa Master Plan çerçevesinde hedeflenen fiziksel planlama kararlarının gerçekleşmesi olasılığını artırmaktadır.”

Sunum sonrası soru, yorum ve geri bildirimlerin sürmekte olan araştırmasına önemli katkısı olduğunu bildiren Yrd. Doç. Dr. GÜRDALLI, yapılan çalışmaların uluslararası platforma taşınmasını her zaman destekleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ’e, gerekli maddi teşviki sağlayan Center of Excellence Müdürlüğü’ne ve Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Japonya’da yapılacak 18. Konferansa Yakın Doğu Üniversitesi de davet edildi

Toplantı, Dünyanın farklı coğrafyalarındaki kentlerin doğal afetler, endüstrileşme, savaşlar, ideolojik kaygılar ve göçler neticesinde karşı karşıya olduğu problemler, kentlerin buna karşın direnme gücü ve planlamanın bu esnekliği yaratmadaki yerini tartışmaya devam etmek üzere, 18. Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı’nın 2018’de Japonya’nın Yokahama kentinde yapılacağının ilanı ile tamamlandı. 18. Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı’na Yakın Doğu Üniversitesi de davet edildi.