YDÜ, Avrupa’nın En Saygın Siyaset Bilimi Konferanslarından Biri Olan ECPR’da Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 21 Eylül 2016, 16:48
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 15:46
YDÜ, Avrupa’nın En Saygın Siyaset Bilimi Konferanslarından Biri Olan ECPR’da Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta gerçekleştirilen Avrupa’nın en saygın Siyaset Bilimi Konferanslarının başında kabul edilen European Consortium for Political Research (ECPR)’da üç farklı bildiri ile temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinden siyaset bilimi alanında çalışma yapan araştırmacı ve öğretim üyelerini biraraya getiren konferansta, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümleri öğretim üyeleri Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, Yrd. Doç. Dr. Direnç KANOL ve Dr. Zehra AZİZBEYLİ üç farklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

YDÜ, Avrupa’nın En Saygın Siyaset Bilimi Konferanslarından Biri Olan ECPR’da Temsil Edildi

Tanınmış Devletlerde Demokratikleşme ve Çıkar Gruplarının Avrupalılaşması Anlatıldı

Konferansta, Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ ile Yrd. Doç. Dr. Direnç KANOL birlikte kaleme aldıkları “Tanınmamış Devletlerde Demokratikleşme Süreçleri” başlıklı makaleyi, Demokrasi ve Demokratikleşme adlı panelde sundu. Doç. Dr. KÖPRÜLÜ ve Yrd. Doç. Dr. KANOL, sundukları bildiride, uluslararası sistem içerisinde tanınmışlığı olmayan devletlerde demokrasiyi ve demokratikleşmeyi etkileyen içsel ve dışsal unsurları mercek altına alarak, bu çerçevede KKTC örneğini irdeleyen alan çalışması üzerinden sunumlarını gerçekleştirdiler.

YDÜ, Avrupa’nın En Saygın Siyaset Bilimi Konferanslarından Biri Olan ECPR’da Temsil Edildi

Baskı Grupları ve Yasa Ajandaları başlıklı panelde ise, Yrd. Doç. Dr. Direnç KANOL “Çıkar Gruplarının Avrupalılaşması: Bir Literatür Taraması ve Araştırma Ajandası” başlıklı çalışması ile yer aldı. Yrd. Doç. Dr. KANOL, Avrupa Birliği’nin üye ülkelerdeki baskı gruplarının Avrupalılaşması kavramına yeni bir anlayış getirdiğini ifade ederek, bu kapsamda yöntemsel sorunlara vurgu yaptı.

Sosyal Medyada Yer Alan Kıbrıs Gruplarının Toplumsal Hafıza Aktivitesi İrdelendi

Konfersanta, Dr. Zehra AZİZBEYLİ de, “Hafıza Aktivizmi ve Kıbrıs ile ilgili Oluşturulan Facebook Gruplarında Topluluk Anlatılarının Kullanımları” başlıklı bildirisini sundu. Hafıza Aktivizminin Ulus-ötesileşmesi temalı panelde sunulan bildiride; günümüzde internette, özellikle de sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Kıbrıs üzerine oluşturulan bazı gruplarda, topluluk anlatılarının ve geçmişi hatırlamanın toplumsal hafızayı kolektif olarak nasıl harekete geçirdiğine işaret ederek; bu minvalde Facebook üzerinden toplumsal bellek aktivizmi yapıldığına ve kullanılan topluluk anlatılarıyla sosyal medya üzerinden yapılan hafıza aktivizminin tarihin yeniden oluşturulmasındaki rolünü irdeledi.