Yakın Doğu Üniversitesi’nden Turist Rehberi Adaylarına Seminer
Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2017, 11:50
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:59

Turizm, Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtım ve Pazarlama Dairesi ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği işbirliğinde düzenlenen, 34. Dönem Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’ndaki aday turist rehberlerine, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs (Near East University, Cyprus ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Doç.Dr. Şevket Öznur, “Kıbrıs Türk Edebiyatı” ve “Halkbilimi ve Halk Dansları” başlıklı iki gün süren bir seminer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Derviş Paşa Konağı’nda yer alan kursta, 90 turist rehberi adayına YDÜ Öğrt.Üy.Doç.Dr. Şevket Öznur, halkbilimin geçmişten günümüze dünyadaki gelişimi hakkında bilgi verdikten sonra, Kıbrıs Türk halkbilimi tarihçesini anlattığı ve uygulamalı olarak müzedeki sunumları rehber adaylarına tanıttığı belirtildi.

Doç.Dr. Şevket Öznur: “Yerel Kültürün Ulusal Kimliği Oluşturmada Çok Büyük Bir Rolü Vardır.”

Doç.Dr. Şevket Öznur: “Yerel kültürün ulusal kimliği oluşturmada çok büyük bir rolü vardır.Bu bakımdan Kıbrıs Türk Halkbilimi çalışmalarına katkıda bulunabilecek ürünleri derleme ve incelemenin, Kıbrıs Türk kültürüne büyük katkı sağlayacağı yadsınamaz” dedi
Bu bağlamda rehber adaylarına “Somut Olmayan Kültür Mirası ve Açık Hava Müzelerini açıklayan Öznur, sözlerine şöyle devam etti:“Somut Olmayan Kültür Mirası–SOKÜM (Intangible Cultural Heritage(ICH)) 1972 yılında UNESCO tarafından “Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi” olarak kabul edilmiştir.

Bu sözleşme, somut kültürel mirasların korunmasının bir devamı niteliğindedir. Maddi olmayan kültürün korunması tartışması söz konusu sözleşmeyi doğurmuştur.İnsanlığın binlerce yılda ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktararak günümüze taşıdığı bütün geleneksel bilgi ve sanatların bir biçimde yarına aktarılması gerekmektedir.


Gelişen süreç içerisinde doğan sözleşmeye önceleri “Geleneksel ve popüler kültürün korunması” denmiş, daha sonra “popüler kültür” yerine “folklor” denmiş ve en son aldığı adla Somut Olmayan Kültür Mirası, topluluk, grup ve bireylerin yaratıp geliştirdiği ve sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktardığı normlar,kültürel ve sosyal kimliklerinin bir parçası olarak gördükleri dil, edebiyat, müzik, dans, oyun, mitoloji, ritüeller, adetler, el sanatları, mimari, ve diğer sanatlar olarak tanımlanmıştır.

Doç.Dr. Şevket Öznur: “Halkbiliminin Amaçlarından Birisi Günden Güne Yok Olan Bu Kültürel Değerlerimizin Bir An Önce Kayıt Altına Alınıp Gelecek Kuşaklara Taşımaktır.”

Doç.Dr. Şevket Öznur son olarak : “Halkbiliminin amaçlarından birisi günden güne yok olan bu kültürel değerlerimizin bir an önce kayıt altına alınıp gelecek kuşaklara taşımaktır. Gelecek kuşakların da hem atalarının bu değerlerini tanıması hem de sahip çıkması gerekmektedir . Müzelerin ülkemizin kültürünü tanıtmada çok önemli bir rolü olduğunu ve dünyadaki açık hava müzeleri listesine girmesinin, rehberlerin turistleri müzelere getirmesiyle ve tanıtmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Bunun için değerlerimize ve müzelerimize rehber adaylarının sahip çıkmasını diledi.”