Yakın Doğu Üniversitesi’nden Önemli Bir Makale Daha; “Osmanlı Dönemi’nden İngiliz İdaresine Kıbrıs Türk Temel Eğitimi’nin Modernleşmesi ve Toplumsallaşması” Uluslararası Dergi’de Yayımlandı
Date Added: 03 Mayıs 2017, 11:56
Last Updated Date:24 Kasım 2020, 11:02

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümleri Başkanı Prof. Dr. Ali EFDAL ÖZKUL ile İrfan GÜNSEL Araştırma Merkezi araştırmacıları Uz. Hüseyin TUFAN ve Uz. Mete ÖZSEZER’in “Osmanlı Dönemi’nden İngiliz İdaresine Kıbrıs Türk Temel Eğitimi’nin Modernleşmesi ve Toplumsallaşması / From Ottoman Periodto English Administration Modernizationand Socialization of Cyprus Turkish Basic Education” başlıklı makaleleri Web of Science bağlı Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan The Journal of History Cultureand Art Research (Cilt 6, Sayı 2 (2017) dergisinde yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Prof. ÖZKUL, Uzm. TUFAN ve Uzm. ÖZSEZER “Osmanlı Döneminden İngiliz İdaresine Kıbrıs Türk Temel Eğitiminin Modernleşmesi ve Toplumsallaşması” başlıklı çalışmalarında Kıbrıs’ta Osmanlı ve İngiliz idaresinde Kıbrıslı Türklerin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde ilköğretim eğitiminde oluşan değişimler eğitim programları ve öğrenci sayısı açısından değerlendirdiklerini belirttiler.

Açıklamalarının devamında ise; "Osmanlı Devleti’nin adayı fethetmesinden sonra adadaki her kurum gibi eğitim teşkilatı da ihtiyaçlara göre düzenlenmiştir. Çalışmada İngilizlerin 1878 yılında ada yönetimini Osmanlı Devleti’nden devraldıktan sonra, eski idareden kalan bazı uygulamaları devam ettirirken, bazılarının yerine kendi idari ve yönetim anlayışlarına göre düzenlemeler yaptıkları ifade edilmiştir.Kıbrıs’ta Birleşik Krallık idaresi sürecinde Kıbrıslı Türklerde eğitim dini ağırlıklı müfredattan modern eğitime geçmiştir. Yapılan araştırmada İngiliz döneminde adada uygulanan yeni eğitim sisteminin detayları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada eğitimin toplumlaşmasına örnek olarak eğitimdeki öğrenci sayılarındaki artışın ve bu artış içerisinde kız öğrencilerin durumuna dikkat çekilmiştir. Söz konusu araştırmada döneminin birinci el kaynakları olan Blue Booklar ile dönemin resmi eğitim raporlarından faydalanılmıştır. Sonuç olarak Kıbrıs Türk Eğitim sisteminde yapılan değişiklerin Kıbrıs Türk Toplumunu sosyal, kültürel ve siyasi olarak etkilediği belirtilmiştir.