Yakın Doğu Üniversitesinde Hazırlanan Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki Öğretmenlerin Sanat Eğitiminin Barışa Katkısı Konulu Çalışma Seminer’de Sunuldu
Eklenme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 13:41
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 08:29

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun resmi ortağı olan Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği INSEA tarafından Selanik’te düzenlenen INSEA 2018 Seminer’inde bildiri sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, tüm ülkelerde sanat, tasarım ve el sanatları yoluyla yaratıcı eğitimi ve uluslararası anlayışı teşvik etmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği INSEA 2018 Semineri’nde, Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay “Sanat Eğitim Programlarının Barış Kültürüne Katkısı: Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta Çalışan Öğretmenlerin Görüşleri” başlıklı bildirisiyle katkı koydu.

Bu yılkı konusu “Güney Avrupa, Balkan ve Akdeniz Ülkelerinde Sosyal Sanat Eğitimi Araştırmaları ve Çalışmaları” olan seminerde, sanat eğitimi aracılığı ile barış kültürünün toplumlar üzerindeki yaşamsal etkisini konu alan çalışmasının detaylarını paylaştı. Sempozyumda sunulan bildirilerin INSEA ART Education VISUAL Journal IMAG’da yayınlanacağı belirtildi.

Sanat Eğitimi Aracılığı İle Barış Kültürünün Toplumlar Üzerindeki Yaşamsal Etkisi Önemlidir...
Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay doktora tezi bağlamında gerçekleştirdiği karşılaştırmalı araştırmasını takiben, Kuzey ve Güney Kıbrıs toplumlarında, sanat eğitimi ve barış kültürü ilişkilendirilmesinde gerek ders içerikleri gerekse uygulamanın mümkün olan en üst düzeye ulaşması ve öğretmenlerin süreç içerisinde karşılaştıkları güçlüklerin saptanarak giderilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Buna ek olarak araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin, öğrenci­lerde barış bilinci kazandırmaları ve konuya ilişkin araştırmalara temel oluşturması bakımından yararlı olacağı noktasına dikkat çekti.

"Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Uygulanmakta Olan Sanat Eğitimi Programlarının Barış Kültürüne Olan Katkısı"
Yrd. Doç. Dr. Miralay, yapılan araştırmada, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta uygulanmakta olan sanat eğitimi programlarının barış kültürüne olan katkısının irdelendiğini ve bu kapsamda, odak grup görüşmesi uygulanarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Kuzey Kıbrıs Türk toplumundan 10 sanat eğitimi öğretmeninin görüşlerinin incelendiğini belirtti.

Öğretmenlerin, barış kültüründe sanat eğitiminin bireysel ve toplumsal barışı beraberinde getiren önemli bir faktör olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, sanat eğitimi ile barış kültürünün yaygınlaşmasında ailelerin oldukça önemli bir faktör teşkil ettiğini, okul idaresi ve bakanlıkların da bu konuda belirleyici olduğunu vurguladı. Ancak öğretmenler, her iki toplumdaki eğitim kurumlarının barış kültürüne yönelik üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediğini belirterek, araştırmada mevcut sanat eğitimi programları ve devlet politikalarının barış kültürü kapsamında yetersiz oldukları üzerinde durulduğunu söyledi.