Yakın Doğu Üniversitesinde Eğitim Gören Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Uluslararası Sempozyuma Hazırlanıyor…
Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 15:43
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:24

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yapan bir grup öğrenci, siyasal iletişim dersleri kapsamında hazırladıkları makale çalışmalarını Mersin’de yapılacak olan Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nda sunacaklar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ve Mersin Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası sempozyumda öğrenciler, “Ünlülerin Siyasi Propagandalarda Kullanılmasının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri,” “Dijital Gözetim” ve “Bilgisayar Oyunları Üzerinden Yapılan İdeolojik Propagandalar” ile “Siyasi Video ve Posterlerin Başarısında Hicvin Rolü” konularında yaptıkları makale çalışmaları sunacaklar.

Sempozyum, akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bir araya geleceği, farklı perspektiflerden yeni düşüncelerin ortaya konulacağı, bilgi ve araştırmaların paylaşılacağı akademik bir tartışma ortamı sağlamayı hedefliyor.

Konferans ve sempozyum gibi akademik toplantılara bildiri sunmanın ve makale yayınlamanın yüksek lisans ve doktora eğitiminin bir parçası olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ayça Demet Atay, öğrencilerinin başarılarından gurur duyduğunu söyledi.


Siyasi Propagandaların Seçmen Üzerindeki Etkileri İncelendi…
Sempozyumda iki doktora öğrencisi siyasi propagandalarla ilgili hazırladıkları makaleleri sunacaklar. Doktora öğrencisi Hasan Yurdabekler sunacağı bildirisinde, ünlülerin internet üzerinden yapılan siyasi propagandada kullanımının seçmen davranışı üzerindeki etkilerini inceliyor. Bir diğer doktora öğrencisi Buğra Dervişoğlu ise, çalışmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 Ocak 2018’de gerçekleşen genel seçimler öncesinde siyasi partilerin internette yayınladıkları reklam filmlerinin gösterge bilimsel analizini yapıyor.

Dijital Gözetime Direnmek Mümkün Mü?
Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nda bildiri sunacaklar arasında üç de yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerden Evren Maner bildirisinde, devletlerin güvenlik kaygısıyla, şirketlerin de kâr güdüsüyle, bireyleri dijital gözetim altında tuttukları çağımızda, bu gözetime direniş olasılıklarını tartışıyor. Hasan Keskinel ise, dijital iletişim çağında bilgisayar oyunları üzerinden yapılan ideolojik propagandayı irdeliyor. Keskinel çalışmasında, bilgisayar oyunlarının, kullanıcı tarafından eğlence unsuru olarak görüldüğünü ve tam da bu özellikleri nedeniyle içerdikleri ideolojik propagandayı hedeflenen kitleye işlediğini ortaya koyuyor. Hüseyin Dağlı da sempozyum bildirisinde, internette yaygın olarak paylaşılan siyasi video ve posterlerin başarısında hicvin rolünü inceliyor.