Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Permakültür Bakış Açısıyla Kentsel Tarım Uygulamaları’ Seminerinde Geleceğin Tarım Uygulamaları Masaya Yatırıldı
Eklenme Tarihi: 28 Mart 2022, 14:52
Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022, 13:32


Gıda krizi, bütün dünyada yaygınlığı artan temel problemlerden biri olma yolunda ilerliyor. Yanlış ve verimsiz tarım uygulamalarının derinleştirdiği gıda sorunu; “iyi tarım”, “sürdürülebilir tarım”, “kalıcı tarım” gibi yeni üretim modellerini ve arayışları da beraberinde getiriyor. Permakültür ise bu modelleri bir araya getirerek en etkili tarımsal modellerden biri olarak öne çıkıyor. Tarımsal üretimin daha küçük ve kendi kendine yetebilen alanlarda, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturularak sürdürülmesini esas alan permakültürün amacı; bitki, hayvan ve insanları doğa içerisinde bir araya getirerek bakımı kolay, istikrarlı ve kendi kendine yeten üretim sahaları oluşturmak.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi de geleceğin tarımsal üretimini şekillendirecek olan permakültür uygulamaları ile ilgili bir yandan uygulamaya dayanan bilimsel araştırmalar yaparken diğer yandan tarım üreticilerini bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalının, E-Study Box iş birliği ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği, ‘Permakültür Bakış Açısıyla Kentsel Tarım Uygulamaları’ semineri yoğun ilgiyle karşılandı.


Şehirde tarım uygulamaları yaygınlaşacak
Peyzaj mimarı ve permakültür tasarımcısı Dilek Yürük’ün sunum yaptığı seminerde; küresel ısınma ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen tarım sistemlerinin etkisiyle kentte tarım uygulamalarının öneminin arttığı vurgulanırken, bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşımlarla yapılabilecek permakültür uygulamalarından örnekler verildi.

Seminer, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve özel sektörden peyzaj mimarlarının katılımlarıyla, öğretim üyesi Doç. Dr. Buket Asilsoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Permakültür uygulamalarının tarımsal üretimde verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik sağlamanın yanı sıra modern yerleşim yerlerinin tasarımlarını da değiştirme potansiyeli taşıdığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, permakültür uygulamaları ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini söyledi.