Yakın Doğu Üniversitesinde Avrupa Birliği’nin Geleceği ve Kıbrıs Mercek Altına Alındı…
Eklenme Tarihi: 28 Nisan 2018, 12:04
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:17

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri KKTC Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği (AB) Danışmanı Dr. Erhan Erçin’i ağırlayarak, AB’nin genişleme süreçlerini ve Kıbrıs adasının bu süreçlerdeki konumunu irdelemek amacı ile bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü’nün yürüttüğü IR 312 – ‘Uluslararası Kurumlar ve Örgütler’ dersi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Dr. Erhan Erçin, örgütün temellerini tarihsel bir perspektif ile ortaya koyarak, 1951 yılında Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın imzaladığı Paris Antlaşmasıyla hayata geçirilen Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) ve daha sonra 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) bugünkü AB’nin yapı taşlarını oluşturduğunu ifade etti.

Avrupa’da Artan Irkçılık ve AB’nin Geleceğine Değinildi…
Zaman içerisinde AB’nin uluslararası sistem içerisinde eşine rastlanmayan bir ulus-üstü yapılanmaya doğru dönüştüğünü aktaran Dr. Erçin, Avrupa bütünleşmesinin genişleme ve derinleşme süreçlerinden geçerek ortak para biriminden, ortak tarım ve gümrük birliği gibi birçok alanda ‘ortak’ politikalar uygulayan 28 üyeli bir Birliğe dönüştüğünü dile getirdi. Erçin, bu süreç içerisinde özellikle 2004’te yaşanan büyük genişleme ile AB’nin Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerini de bünyesinde dahil ederek çıktığı bu yolda, 1993 yılında yapılan Kopenhag Zirvesinde belirlenen üyelik kriterlerini ve AB’nin aday ülkelere ilişkin hazırladığı İlerleme Raporları hakkında bilgiler aktardı. AB’nin genişleme ve derinleşme politikalarının analizini yapan Erçin, Kıbrıs adasının 2004 yılında tam üye yapılmasının yarattığı açmazları da dile getirdi. Son yıllarda Avrupa’da yükselen aşırı sağ ve yabancı düşmanlığının yarattığı açmazlarla ve AB’nin geleceğine de değinen Erçin, Avrupa’da yeni ve evrensel normlara atıfta bulunan politikaların daha fazla zemin bulmasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.


Öğrenciler AB Dış Politikası Brexit Süreci ve Kıbrıs’taki Uyuşmazlıkla İlgili Bilgiler Aldılar…
Öğrencilerin soru ve görüşleri ile interaktif bir biçimde gerçekleştirilen toplantıda, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen öğrenciler AB’nin dış politika yapılanması, Birleşik Krallığı’nın AB’den ayrılma kararının yaratacağı etkiler (Brexit) ve Kıbrıs’ta süregelen uyuşmazlık ile ilgili düşüncelerini ve sorularını Dr. Erçin’e yönelttiler. Bu çerçevede öğrenciler güncel ve küresel meseleler olan; AB hukukunun (acquis) Kıbrıs adasının Kuzeyinde askıya alınmasını ve bu durumun yarattığı etkileri, AB’nin kurumsallaşma ve ortak dış politika hedeflerini, ABD’nin Suriye politikasını ve bu kapsamda Birleşik Krallık ve Fransa’nın bu politikaya destek vermesinin AB’nin dış politika yapılanmasına olan yansımalarını tartışma olanağı buldular.

Yerel ve Bölgesel Sorunları İrdelemek Öğrencilere Çözüm Üretme Kabiliyetlerini Geliştiriyor
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü de farklı arka planlardan gelerek uluslararası örgütler ve politika eğitimi alan öğrencilerin, AB gibi ile ulus-üstü yapılanma süreci içerisinde olan bölgesel ve uluslararası kuruluşları alandan gelen uzman ve diplomatlar eşliğinde irdelemenin önemine dikkat çekti.


Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin’e Yakın Doğu Üniversitesine misafir oldukları için teşekkür eden Doç. Dr. Nur Köprülü, “Uluslararası öğrenci profilimiz bu tür toplantılar aracılığı ile farklı bakış açıları kazanarak, Avrupa Birliği’nin geleceği ve Kıbrıs sorunu gibi birçok yerel, bölgesel ve küresel aktör barındıran sorunlarda çözüm üretme kabiliyetlerini geliştirebilmektedir” dedi.