Yakın Doğu Üniversitesinde 21. Yüzyılın Eğitim Modeli Olan “STEM” Eğitimi Verildi
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2018, 13:44
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 14:51

Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semra Mirici tarafından akademisyen ve öğrencilere, disiplinlerarası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM eğitimi verildi.

Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan STEM eğitimi üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı olarak nitelendiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Semra Mirici tarafından iki haftalık programla öğretim ve öğrencilere yönelik uygulamalı verilen eğitimde, STEM eğitiminin gerekliliği ve dünyada STEM eğitimi ile ilgili yapılanlardan bahsedildi. Eğitim kapsamında örnek bir de STEM etkinliği yapıldı.

‘Kendi Mikroskobunu Kendin Yap STEM Atölyesi’
Eğitime katılan öğretim üyeleri ve öğrenciler biyoloji, fizik, matematik, mühendislik, tasarım gibi farklı bilim dallarına ait bilgi ve kuramların bilimsel bir bakış açısıyla aynı amaca yönelik olarak nasıl kullanılabileceğini uygulamalı olarak öğrendiler. Süreç içerisinde problem belirleme, problemin çözümüne yönelik yöntem belirleme, tasarım yapma, değerlendirme ve ürünün tanıtımı gibi STEM basamaklarını kullandılar. Eğitim sonunda tasarladıkları mikroskopların özelliklerini tanıttılar. Kendi mikroskoplarını tasarlayan katılımcılar bu eğitimin kendilerine çok şeyler kattığını ve en kısa zamanda yeniden bu tür bir eğitim almak istediklerini belirttiler.


Prof. Dr. Semra Mirici; “GÜNSEL Elektrikli Otomobilin Üretim Süreci Gerçek Bir STEM Sürecidir”
STEM eğitimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Semra Mirici, içerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulduğunu, ülke olarak gelişmek için bu becerilerden yararlanılması gerektiğine dikkat çekerek STEM eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Dünyada üzerinde durulan eğitim kavramlarından birisinin STEM olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mirici, “Üreten, dünya ile rekabet edebilen ve yaratıcı bir toplum olmanın anahtarı fen ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislik ile entegre edilmesidir. 21 yüzyıl becerilerini uygun bireylerin yetiştirilmesi ve tüketici bireylerden çok üretim odaklı bireylerin yetişmesine olanak sağlanması kaçınılmazdır. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekiyor. Üniversitelerin, kurum ve kuruluşların STEM ışığında doğru adımlar atmaları durumunda başarıyı yakalamaları muhtemeldir. Yakın Doğu Üniversitesi’nde en somut STEM Projesi GÜNSEL Hibrit arabasının üretilmiş olmasıdır. GÜNSEL elektrikli otomobilin üretim süreci gerçek bir STEM sürecidir. İşte bu süreç ülkelerin bilimsel ve ekonomik alanlarda ilerlemesini sağlar söylemine en somut yakın bir örnektir. Bu örnek cesaret vericidir” şeklinde konuştu.

STEM Atölyesi Gerçekleştirdi…
Prof. Dr. Semra Mirici, STEM kültürünün yaygınlaşması amacıyla Stem Makers & Fest Expo kapsamında Ankara, Konya, Kocaeli, Antalya’da STEM Atölyeleri yaptıklarını da anlatarak, “TÜBİTAK-1001 tarafından desteklenen BİLMER Projesi: Bilim Merkezlerinin Bilim-Toplum İletişiminde ve Bilim Eğitiminde Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli” projesinde Biyoloji Danışmanı olarak görev yaptığını ve birçok STEM atölyesi geliştirdiklerini belirtti.


STEM Eğitiminin Amacı Nedir?
İlk defa 2001 yılında The National Science Foundation yöneticisi Judith A. Ramaley tarafından bir eğitim terimi olarak ortaya konulan STEM, bu tarihten itibaren hızlı bir şekilde yayılmıştır. STEM konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olan bireyler, günlük yaşamında karşılaştığı problemleri daha kolay çözer ve problemle ilgili daha kapsamlı değerlendirmeler yapar. Bir ülkenin bilimsel ve ekonomik alanlardaki önderliğinin sağlanması ve bunu sürdürülebilmesi, STEM alanlarında meslek edinme konusunda farkındalığın artırılması ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle her geçen gün STEM eğitimleri ile ilgili yaygınlaştırma çalışmaları artmaktadır. STEM eğitimleri içerisinde yer alan proje tabanlı öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme, STEM aktiviteleri, tasarım aktiviteleri, takım çalışması, yaratıcı drama, programlama ve STEM ders planı hazırlama atölyeleri yer almaktadır. Burada STEM alanında gerekli eğitim ve yeterliliğe sahip öğretmenler anahtar bir öneme sahiptir. Ancak öğretmenlerin STEM uygulamalarında yeterliklerini arttıracak ve uygulamalarla desteklenecek eğitimlerin arttırılması gerekiyor. Bu amaçla bu eğitim Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının STEM konusundaki farkındalığını arttırma ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için gerçekleştirildi.