Yakın Doğu Üniversitesi Yayınlarının Yeni Kitabı: “Genel Kamu Hukuku Dersleri – Devlet”
Eklenme Tarihi: 18 Şubat 2017, 14:29
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 13:24

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rona AYBAY’ın kaleme aldığı ve hukuk fakültelerinde devletin inceleneceği “Genel Kamu Hukuku Dersleri-Devlet” kitabı Yakın Doğu Üniversitesi yayınlarından çıktı.

Kitapta, “Devlet” kavramının 18.-20 yüzyılı kapsayan dönemdeki hukuksal ve siyasal gelişmeleri inceleniyor. Devlet kavramının oluşumu ve gelişimine, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkilere hukuksal açıdan yer veriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kitapta incelenen konular arasında yer alan, “Devlet konusunda bazı genel gözlemler ve saptamalar”, ”Devlet türleri” gibi temel konuların yanısıra, “Liberal Bireyci”, ”Sosyalist” ve “Faşist” devlet görüşleri, uygulamadan örneklerle, eleştirel açılardan açıklanıyor.

Devletin Tanınması Ele Alındı...

Kitapta yer alan “Devlet Olgusunun Uluslararası Niteliği” başlığı altında ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından özellikle önemli olan “devletin tanınması” konusu ele alınarak; bir devletin, devlet olarak varlık kazanmasının başka devletlerce tanınmasına bağlı olmadığı görüşü bilimsel verilere dayanılarak açıklandı.

Prof. Dr. Rona AYBAY Yayınları...

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Yazar Prof. Dr. Rona AYBAY’; daha önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin etkinliğini arttırmak amacıyla Avrupa Konseyince oluşturulan 11 Kişilik Akil Kişiler Komitesi üyeliği, Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Dekanlığı gibi görevler yaptı. Prof. Dr. AYBAY’ın Hukuka Giriş, İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk gibi çeşitli konularda yayınlanmış bir çok kitabı ve makalesi bulunuyor.