YDÜ, Yakın Doğu Enstitüsü’nden Kıbrıs Siyasi Tarihine Işık Tutacak Geleceğine Işık Verecek Proje:“Kıbrıs Türk Siyasi Seçilmişleri Gözüyle Sözlü Tarih Projesi” Hayata Geçiyor
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2018, 13:41
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 14:49

Kıbrıslı Türk Siyasi Seçilmişlerin Sözlü Tarihi Bilimsel Bir Projeyle Kayıt Altına Alınacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülecek olan “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi” hayata geçiyor.1960 yılından itibaren örgütlü politik yapılanma içinde Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden ve hayatta bulunan tüm siyasi seçilmişler ile gerçekleştirilecek mülakatlara ve bu mülakatların dönem ve konu bazında irdelenmesine ve tartışılmasına dayanan proje, ülke siyasi tarihine ışık tutacak.Arşivlerde yapılan sistemli bilimsel ön çalışmaların ardından hayata geçirilmeye başlanan proje,geniş kapsamı bakımından KKTC’de bir ilk olma niteliği de taşıyor. Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş yürütücülüğünde Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek projenin bir yıl içerisinde tamamlanması ve sonuçlarının tüm toplum kesimleri ile paylaşılması hedefleniyor.

Doç. Dr. İrfan Günsel: Ülkemizin Geçmişine Işık Tutacak Ve Geleceğine Yön Verecek Bilimsel Projeleri Bir Bir Hayata Geçiriyoruz
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü tarafından yürütülecek “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi”nin Kıbrıs Türk siyasi tarihini doğru ve ilk el kaynaklara dayanarak öğrenmek isteyenler için çok önemli bir veri tabanı oluşturacağının altını çizdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yerel ve evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde insanlığın ve diğer canlılar ile paylaşılan çevrenin standartlarını yükseltmek ve sürdürebilir kılmak için, nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmalar kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek misyonu çerçevesinde bilimsel araştırmaya büyük önem verdiğini belirten Günsel, bilimsel proje ve yayınlara sağlanan destekle her geçen yıl daha büyük hedeflere ulaşıldığını ifade etti. Bu vizyon ve yaklaşımın yeni bir ürünü olan “Siyasi Seçilmişler Gözüyle Sözlü Tarih Projesi”nin de Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında geliştirilip desteklendiğini vurgulayan Günsel, projenin ülke yakın siyasi geçmişine ışık tutarak sözlü tarih alanında büyük katkı sağlayacağını ve proje kapsamında sağlanacak bilgi ve bulguların toplumun tüm kesimleri ile en etkin şekilde paylaşılacağını belirtti.Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir diğer temel misyonu olan toplumların çok boyutlu gelişimine katkı sağlamak ve bu dönüşüme yönelik ortaya konan artı değerlerin ilk ve en niteliklileri olmalarının da öncelikleri arasında bulunduğuna işaret edenDoç. Dr. Günsel, proje’nin kapsamı ve niteliği bakımından bir ilk olduğunu ve ülkede yaşanan sorunları da mercek altına alarak bu doğrultuda üretilecek olan politikalara bilimsel bir yaklaşım getirilmesine yardımcı olacağına dikkat çekti.

Doç. Dr. Umut Koldaş: Kıbrıs Siyasi Tarihine Işık Tutacak, Geleceğine De Işık Verecek Bir Projeyi Hayata Geçiriyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve Proje Yöneticisi Doç. Dr. Umut Koldaş projeyle ilgili yaptığı açıklamada bu projenin Kıbrıs siyasi tarihine ışık tutarken geleceğe yönelik atılacak adımlarda yeni neslin yolunu aydınlatacağını vurguladı. Toplumun her kesiminin geleceğe yönelik atacağı adımlarda toplum faydasına sağlıklı kararlar verebilmesi için geçmişte yapılmış doğruları ve hataları sistematik bir şekilde değerlendirebilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Koldaş, “Projemiz icraatlarıyla Kıbrıs Türk siyasi tarihini yazma sürecinde halklarının desteğine ve seçimine mazhar olmuş değerli seçilmişlerimizin deneyimlerini, yaşanmışlıklarını, anılarını, icraatlarını ve geleceğe yönelik önerilerini bilimsel yöntemler ışığında sistematik bir şekilde irdeleyip gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında finanse edilen bu proje ilgili tüm kurum, kuruluş ve bireylerle eşgüdüm içinde yürütülecek. Sözlü tarih yöntem ve kuramlarına dayanılarak disiplinlerarası bir düşünsel yaklaşımla hayata geçirilecek proje; siyasal bilimler, iletişim bilimleri, uluslararası ilişkiler ve tarih konusunda uzman olan öğretim üyelerinden, araştırmacı ve teknik elemanlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilecek ve bir yıl içinde tamamlanacak. Bu projenin özelde Kıbrıs Türk, genelde ise Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in siyasi tarihine önemli bir katkı sağlayacağına ve gelecekle ilgili sistematik izdüşüm çalışmalarında bir başucu ve atıf kaynağı olacağına inanıyoruz.” dedi.