Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Tanı ve Araştırma Laboratuvarları Faaliyete Başladı
Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2017, 16:10
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 15:15

Hayvan Hastalıkları, Yemler ve Hayvansal Gıdaların Mikrobiyolojik Analizleri Yapılacak…

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yürütülecek…

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Merkez Araştırma ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gıda Hijyeni ve Teknoloji Laboratuvarı, Multidisipliner Araştırma Laboratuvarı, Hayvan Besleme ve Yem Teknoloji Laboratuvarı ile Patoloji ve Histoloji Laboratuvarlarının alt yapı çalışmaları tamamlanarak aktif hale getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede görülen bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının tanısına yönelik olarak da hizmet verecek şekilde tasarlanan söz konusu laboratuvarlarda, hayvan orijinli gıdaların kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ile su analizleri, hayvan yemlerinin analizi ile  eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılacak.

Hayvan Hastalıkları, Yemler ve Hayvansal Gıdaların Mikrobiyolojik Analizleri Yapılacak…
Kurulan laboratuvarlarda, gerek Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen hastalarda gerekse ülkede bulunan Kamu ve Özel sektöre ait çiftliklerinden talep gelmesi halinde hayvan hastalıklarının tanısı ve koruyucu Veteriner Hekimlik Hizmetleri alanlarında da profesyonel destek sağlanacak.

Bunlara ek olarak insan tüketimine sunulan hayvan orijinli gıdaların, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ile su analizleri de laboratuvarlarda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, gerek ülkede üretilen gerekse ithal edilen hayvan yemlerinin, yem ham maddelerinin ve yem katkı maddelerinin analizlerinin de yapılması mümkün olacak.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri Yürütülecek…
Laboratuvarlarda, İntörn ve doktora öğrencilerinin eğitimleri yanı sıra, Veteriner Hekimliği Fakültesi akademik yapılanmasını oluşturan; Temel Bilimler Bölümü, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Klinik Bilimleri Bölümü, Gıda Hijyeni ve Teknoljisi Bölümü ile Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümlerine ait Anabilim Dallarında yürütülecek olan her türlü bilimsel araştırmalar, tez çalışmaları ve deneysel uygulamalar da gerçekleştirilecek.