Yakın Doğu Üniversitesi Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumunda Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 23 Kasım 2015, 07:35
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 08:52

Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Cavit Atalar, Trabzon Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından Trabzon'da Prof. Dr. Fikret Tarhan’ın Anısına düzenlenen Ulusal Mühendislik Jeolojisi sempozyumu’na katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs (Near East University, Nicosia, Cyprus) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çok sayıda araştırmacı, mühendis, yönetici ve profesyonelin katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumda şevlerin duraylılığı ve heyelanlar, tünel ve baraj yerlerindeki mühendislik jeolojisi uygulamaları, kaya ve zeminlerin özellikleri ve davranışları, doğal yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar, depremlerle ilgili zemin davranışları ve diğer doğal afetler, mühendislik uygulamalarında hidrojeoloji, jeotermal enerji ve mühendislik jeofiziği uygulamaları gibi konuları içeren 67 adet bildiri sunuldu.

Prof. Dr. Cavit Atalar konferansa, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Akgün, Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Dr. Ahmet T. Arslan ile Özkan C. Özdağ ve Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. M. Yalçın Koca ile birlikte hazırladıkları Bayraklı-İzmir Yöresindeki Zeminlerin Statik ve Dinamik Koşullar Altında Gerilme-Deformasyon Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi isimli bildiri ile katıldı.

Bu çalışmada, İzmir Körfezi doğusunda yer alan ve Yeni Kent Merkezi olarak tanımlanan alandaki alüvyonal zemini temsil eden kuzey-güney doğrultulu kesit üzerinde, gerilme–makaslama deformasyonları, gerilme–şekil değiştirme özellikleri, buna bağlı olarak gelişen yatay ve düşey yöndeki yer değiştirmeler bilgisayar destekli sayısal çözümleme yöntemleri kullanılarak statik ve dinamik koşullar altında analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerde Rocscience Phase2 (V 9.006) programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerde kullanılan model, jeofizik çalışmalar, sığ ve derin zemin sondajlarının ortak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilere göre oluşturulmuştur. Depremsiz durumda yapılan analizlerde, makaslama deformasyonları dış yüklerin etki ettiği zonlarda yükün şiddeti ve derinliğe bağlı olarak dağılım gösterirken, sismik yüklemelerin de hesaplamalara dahil edilmesiyle makaslama deformasyonlarındaki dağılımlar jeolojik yapı ve sismik etkiye bağlı olarak dağılım göstermekte, jeolojik yapı, tabaka kalınlıkları, tabakaların elastik ve dinamik özellikleri de deformasyonların dağılımında etkin rol oynadığı görülmüştür.