Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Japonya’da İki Bilimsel Çalışma İle Kongreye Damgasını Vurdu
Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2016, 15:21
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 13:14
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Japonya'da İki Bilimsel Çalışma İle Kongreye Damgasını Vurdu

- Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Yeliz Cengiz ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in 'Nadir Rastlanan Genetik Bozukluğu Olan Bir Olguda Görülen Otistik Spektrum Bozukluğu' Dünya'da Sunulan 2. Bildiri oldu

Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen 13. Uluslararası İnsan Genetiği Kongresi'nde Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi bir olgu ve bir de özgün çalışma ile temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avrupa İnsan Genetiği ve Amerika İnsan Genetiği Toplulukları başta olmak üzere Dünya'daki tüm İnsan ve Tıbbi Genetik topluluklarının her iki yılda bir düzenlediği ve yaklaşık on bin bilim insanının katıldığı 13. Uluslararası İnsan Genetiği Kongresi bu yıl Japonya'nın Kyoto kentinde gerçekleştirildi.

'Nadir Rastlanan Genetik Bozukluğu Olan Bir Olguda Görülen Otistik Spektrum Bozukluğu' Dünya'da Sunulan 2. Bildiri
Bu yüksek prestijli kongrede Yakın Doğu Üniversitesi İki bilimsel çalışma ile temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Yeliz Cengiz ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in ortak olgu sunumu 'Nadir rastlanan genetik bozukluğu olan bir olguda görülen otistik spektrum bozukluğu' başlıklı sunumu Dünya'da bildirilen 2. vaka olduğu için Uzm. Dr. Yeliz Cengiz'in sunumu sırasında nörobilim çevresi tarafından büyük ilgi gördü. Kuzey Kıbrıs'ın en büyük genetik epidemiyoloji çalışması olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in " Kardiyolojik Hastalıkların Kıbrıs Türk Toplumu'nda Genetik Haritalanması" sunumu multidisipliner çevreler tarafından dikkati çekerken ileride olası meta-analiz çalışmaların gerçekleştirilmesi için Dünya'nın önde gelen merkezleriyle birlikte bilimsel veri alış-verişi yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergem Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uz. Dr. Cengiz " Bilimin artık multidisipliner olduğunu ve böylesi toplantıların farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarına hem kendilerini geliştirmek hem de çalışmalarını uluslararası platformda sunma imkanı verdiği için çok önemli olduğunu dile getirirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi ve Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu Üyesi olan Dr. Ergören ise bu tarz kongrelerin başta bilimsel gelişim için çok önemli olduğunu, bu çalışmaların bir takım işi olduğunu vurgulayarak, projenin hazırlık aşamasını birlikte yürüttüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı teknik kadrosuna ve daha sonra da sunum özetlerinin SCI kapsamlı dergide yayınlanacağını vurgulayarak, çalışmalarını böyle önemli ve prestijli bir kongrede hem ülkemizi hem de üniversitemizi temsil etme imkanı tanıyan Yakın Doğu Üniversitesi Yönetimine, Rektör Yardımcılığına, Tıp Fakültesi Dekanlığına ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi'ne (DESAM) teşekkür etti. Ayrıca Dr. Ergören çalışmanın önemine deyinerek, " Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde ve Dünya'da en çok sık rastlanan ve çoğu zaman kişilerin ölümüyle sonuçlanan bir sağlık sorunudur, amacımız Kıbrıs Türk Toplumu'nda kardiyovasküler hastalıklarla genetik bir bağlantı olup olmadığımı araştırmakdır. Fakat, Kuzey Kıbrıs gibi küçük nüfuslu toplumlarda böylesi multifaktöriyel metabolik hastalıkların hastalık yapıcı genetik varyantlarını in vitro (laboratuvar) ortamda kimliklendirmek doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle bulunan sonuçların anlamlılığını artırmak icin çalışmamızı genişlettik ve Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Etik Kurulu'ndan geçen projenin ikinci ve kapsamlı bölümünde Turkiye Cumhuriyeti'ndeki önemli üniversiteler ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer ülkelerdeki merkezlerle de ortak çalışarak etki büyüklüklerini de hesaba katarak meta-analizlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece Akdeniz Bölgesi'nde anlamlı kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı yeni genetik varyantlar bulmayı hedefliyoruz" dedi.