Yakın Doğu Üniversitesi “Temel Sekreterlik ve Bilgi Yönetimi” Eğitimi Tamamlandı
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2016, 11:00
Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 14:53
Yakın Doğu Üniversitesi “Temel Sekreterlik ve Bilgi Yönetimi” Eğitimi Tamamlandı


Yakın Doğu Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet içi eğitimler kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Genel Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan sekreterlere yönelik düzenlenen “Temel Sekreterlik ve Bilgi Yönetimi ile Etkili İletişim ve Potokol Kuralları” eğitimleri tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Genel Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sekreterlere, mesleklerinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmaları açısından büyük önem arzeden eğitimler, Doç. Dr. Mesut YALVAÇ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERTUGAN ve Uzm. Gülsün BAŞARI’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Mesleki Nitelikleri Öğrenme ve Beceri Geliştirebilme Yöntemleri Anlatıldı
Düzenlenen eğitimde, sekreterlere mesleklerini genel hatlarıyla tanıyabilme, görev ve sorumluluklarını öğrenebilme, mesleklerinde önemli bir yer tutan bir sekreterin taşıması gereken özellikleri bilme, sekreterin mesleki niteliklerini kavrayabilme, genel olarak sekreterin görevlerini bilme, randevu ve konu kabulu, telefonla ve sosyal iletişim kurma, belge düzenleme ve dosyalama işlemlerini organize etme bilgi ve becerisine sahip olabilecekleri bilgiler verildi.

Verilen eğitimlerde, kişisel ve sosyal hayatımızda artan ve etkin olan “Bilgi Yönetimi” yöntemini kavrayıcı ve uygulayıcı temel bileşenler de anlatıldı. Eğitim, öğrenim ve deneyimlerin kurumsal faaliyetlere yansıtılması ile ortaya çıkan her türlü bilgi kaynağının belirlenmesi, tanımlanması ve yönetilmesinin alt yapıları ile Bilgi Yönetimi’nde yetkinlik kazanacak, önemli bilgiyi saptayabilme ve düzenleyebilme becerilerinin geliştirilmesi de sağlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi “Temel Sekreterlik ve Bilgi Yönetimi” Eğitimi Tamamlandı


İş ve Sosyal Yaşamda Protokol Kuralları
Sekreterlerin iş görev ve sorumlulukları içerisine giren, randevu protokolu, yazılı protokol hususları ile protokollerdeki hitap şekillerinin de anlatıldığı eğitimde, yazılı taleplerin teyid edilmesi, işyerinde karşılama, oturuş ve uğurlama kuralları, işyerinde telefon görüşmeleri için protokol kuralları ile iş yerinde sosyal ilişkiler için detaylı bilgiler aktarıldı.

Mesleğin Yeterliklerine Sahip Meslek Elemanları Yetiştirmek
Yakın Doğu Üniversitesi Genel Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sekreterlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programları, hem iş yaşamlarında hem de sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak, meslek ile ilgili gelişmeleri izlemek, kendini kişisel olarak geliştimek, bunun yanında iş etiği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.