Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2 Seropozitifliği ile İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Plazma Bağışına Dikkat Çekecek Bir Araştırma Projesi Başlatıyor

Also available in: English

Added On: 24 Eylül 2020, Perşembe, 16:32
Last Edited On: 24 Eylül 2020, Perşembe, 16:32

Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2 Seropozitifliği ile İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Plazma Bağışına Dikkat Çekecek Bir Araştırma Projesi Başlatıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve DESAM Enstitüsü işbirliğinde yürütülecek araştırmada, SARS-CoV-2 seropozitifliğinin ve ilgili risk faktörlerinin belirlenmesinin yanı sıra plazma bağışının önemi de vurgulanacak.

“COVID-19 Antikor Testi İçin Başvuran Kişilerde SARS-CoV-2 Seropozitifliğinin ve İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” başlıklı araştırma projesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne COVID-19 antikor testi için başvuran kişilerin kan örneklerinde SARS-CoV-2 antikorları ELISA testi kullanılarak araştırılacak ve toplumdaki SARS-CoV-2 seropozitifliği saptanacak. Çalışmaya katılmayı kabul eden kişilerden kan örneği alındıktan sonra bir anket formu doldurmaları istenecek. Katılımcıların anket formunda verdikleri yanıtlar ELISA test sonuçları ile birlikte değerlendirilecek ve SARS-CoV-2 seropozitifliği ile ilişkili olabilecek risk faktörleri belirlenecek.

Gönüllü Kişiler Plazma Bağışı Yapabilecek…
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çalışma sonucunda serumunda yüksek IgG seviyesi saptanan ve COVID-19 PCR sonucu negatif olarak teyit edilecek katılımcılar plazma bağışı konusunda bilgilendirilecek ve gönüllüler plazma bağışı yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne davet edilecek.

8 Uzmandan Oluşan Araştırma Ekibi Oluşturuldu…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Gazi’nin sorumluluğunda yürütülecek araraştırmada, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Süer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Ulaş, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Ruh ve doktora öğrencileri M.Sc. Ayşegül Bostancı ile M.Sc. Ulaş Hürdoğanoğlu yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi SARS-CoV-2 Seropozitifliği ile İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Plazma Bağışına Dikkat Çekecek Bir Araştırma Projesi Başlatıyor

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Plazma Tedavisine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Başlıyoruz…”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, DESAM Enstitüsü Müdürü ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, daha önce Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütüleceği duyurulan Konvelesan Plazma Tedavisi için gerekli alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını fakat projeye başlanamadığını belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde antikor testlerinin yapılmaya başlanmasıyla birlikte projeyi üniversite olarak hayata geçireceklerini söyledi.

Daha önce yaptıkları araştırmalarda da COVID-19 hastalığında plazma tedavisinin tercih edilmesi gereken alternatiflerden biri olduğunun gösterildiğini ve araştırma sonuçlarının bilim dünyasıyla da paylaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin dünyadaki tedavi yöntemlerinden biri olan plazma tedavisini uygulamaya hazır olduğunu belirtti.