Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Uluslararası Çevre Konferansında Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 22 Mayıs 2017, 15:24
Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 11:54

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi Selin Laleci ile Sinem Yıldırım Antalya’da gerçekleştirilen “5th Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2017) “ başlıklı konferansına katılarak bildiri sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Araştırma Görevlisi Selin Laleci “Urban Home Gardens and Ecological Life Style in Nicosia, Cyprus” başlıklı makalesini ve Araştırma Görevlisi Sinem Yıldırım ise “Green roofs: New Ecosystems to Support Species Diversity” başlıklı makalesini Yakın Doğu Üniveritesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge ÖZDEN Fuller ile birlikte hazırladığı belirtildi.

Araştırma Görevlisi Selin Laleci bildiri sunumunda Lefkoşa Yenikent Bögesi’nde bir yıl boyunca Doç. Dr. Özge ÖZDEN Fuller ile birlikte yürüttükleri araştırma projelerinde ve sörvey çalışmalarında elde ettikleri verilerin, kentlerdeki insan yaşamında yenilebilir bahçelerin, ev bahçelerinde yetiştirilen sebzelerin önemini vurguladı.

Araştırma Görevlisi Sinem Yıldırım ise Doç. Dr. Özge ÖZDEN Fuller danışmanlığında yürütmekte olduğu yüksek lisans tezinden yola çıkarak yapmış olduğu araştırmalarda kent ölçeğinde günümüz kent planlamalarında yeşil çatıların önemi ve özellikle de biyolojik çeşitliliğe katkıları üzerine bir derleme çalışması yaparak;  Almanya, İsviçre’den örneklerle yeşil çatıların kentlerdeki işlevsel özelliklerini aktardı.

Ayrıca konferansta Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge ÖZDEN Fuller’in; Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazım KAŞOT ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne JOHN FULLER ile birlikte hazırladıkları “Spiny Footed Lizard (Acanthodactylus schreiberi) and Its` Important Habitats at Karpaz SEPA, Northern Cyprus” başlıklı sözlü sunumları da Yrd. Doç. Dr. Nazım KAŞOT tarafından gerçekleştirildi.