Yakın Doğu Üniversitesi Online Olarak Düzenlenen I. Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür ve Eğitim Sempozyumunda Temsil Edildi
Date Added: 13 Eylül 2020, 13:42
Last Updated Date:19 Kasım 2020, 10:11


Birçok farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyuma, Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, “Tarihi Olay – Edebi Metin İlişkileri Açısından Özker Yaşın’ın Bayraktar Türküsü ile Zafer ve Bağış Adlı Oyunlarına Bir Bakış” isimli bildiriyle katkı koydular.

“Edebî Eserler Millî Kimliğin Oluşmasında Büyük Bir Önem Arzediyor”
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut özetle şunları söylediler: “Edebî eserler millî kimliğin oluşmasında büyük bir önem arz etmektedir. Kıbrıs Türk edebiyatında özellikle Süleyman Uluçamgil, Ahmet Gazioğlu ve Özker Yaşın gibi sanatçıların kaleme aldıkları eserler incelendiğinde genel olarak ait oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, Kıbrıs Türklerinin süreç içerisinde yaşamış olduğu acı ve sıkıntıları yansıttıkları söylenebilir. Özker Yaşın’ın kaleme almış olduğu Bayraktar Türküsü ile Zafer ve Bağış adlı oyunları tarih – edebiyat ilişkileri bağlamında incelendiğinde tarihî gerçeklerle büyük ölçüde uygunluk gösterdiği söylenebilir. Yaşın, her iki eserde de olayları tarihî gerçekler üzerine kurarken, dönemin kültürel özelliklerini de vermeye özen göstermiştir. Özellikle Zafer ve Bağış adlı oyunda; dönemin önemli şairlerine, mimari yapılarına ve Osmanlı sarayı ile ilgili birtakım ayrıntılara da yer vermiştir. Zafer ve Bağış isimli oyununu yazmaya başlamadan önce II. Selim devrine, Yasef Nasi’ye ve Kıbrıs’ın fethine ilişkin her şeyi okuduğunu söyleyen Yaşın, özellikle Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sokollu Mehmet Paşa gibi birtakım tarihî şahsiyetlerin özelliklerini verirken oldukça objektif davranmış, sözü edilen şahsiyetlerin eksik yönlerini veya yapmış oldukları yanlışları da söylemekten çekinmemiştir.

1571 yılında Kıbrıs’ın fethini ve 1958’li yıllarda Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acı ve sıkıntıları edebî açıdan yeniden kurgulayan Özker Yaşın’ın, her iki eseri de Kıbrıs tarihi derslerinde tamamlayıcı bir unsur olarak rahatlıkla kullanılabilir. Yaşın’ın her iki eserinin de Kıbrıs tarihinin öğretimine önemli bir katkı sağlayacağı söylenebilir.