Yakın Doğu Üniversitesi Öğrt.Üy. Prof.Dr. Ali Efdal Özkul ile Uzm.Mete Özsezer’in Makalesi The Journal of History Cultureand Art Research Dergisinde Yayımlandı
Eklenme Tarihi: 20 Haziran 2017, 11:33
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 15:27

“Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Shakespeare Okulu ve Nejmi Sagıp Bodamyalızade” Adlı Makale The Journal of History Cultureand Art Research Dergisinde Yayımlandı
Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümleri Başkanı Prof. Dr. Ali EFDAL ÖZKUL ile İrfan GÜNSEL Araştırma Merkezi araştırmacısı Tarih Eğitimi Uzmanı Mete ÖZSEZER’in “Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Shakespeare Okulu ve Nejmi Sagıp Bodamyalızade / Shakespeare School and Nejmi Sagip BODAMYALIZADE in Cyprus Turkish Education History” başlıklı makaleleri Web of Science bağlı Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan The Journal of History Cultureand Art Research (Cilt 6, Sayı 3 (2017) dergisinde yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Prof. ÖZKUL, “Kıbrıs Türk Eğitim Tarihinde Shakespeare Okulu ve Nejmi Sagıp Bodamyalızade” başlıklı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi ; “Aslen Baflı olan Nejmi Sagıp Bodamyalızade bir süre Oxford Üniversitesinde eğitim almış ve Kıbrıs’a geri gelmiştir. Nejmi Sagıp Bodamyalızade adaya döndükten sonra çeşitli dergilerde ve gazetelerde yazılar yazmıştır.

Nejmi Bey’in adada yaptığı işler arasında en önemlisi belki de 1927-1952 yılları arasında Kıbrıs Türk eğitim tarihinde önemli bir yer işgal edecek olan İngilizce eğitim veren Shakespeare School’u kurmasıdır. Nejmi Sagıp açtığı özel okul sayesinde adada İngilizce öğretiminin yaygınlaşmasına ve özellikle Kıbrıslı Türklerin İngilizce öğrenmelerine büyük katkı sağlamıştır. Shakespeare Okulu adada Kıbrıslı Türklerin kurduğu ilk özel okullarından biri olma özeliğine sahip olarak ana sınıfından liseye kadar her seviyede eğitim vermiştir. Okulun eğitim dili İngilizce olmuştur. Eğitim dilinin İngilizce olması okulun İngiliz yönetimi tarafından desteklenmesinin de önünü açmıştır. Bu desteklere rağmen Nejmi Bey’in yaşadığı maddi sıkıntılar yüzünden okul kuruluşundan itibaren üç kez bina değiştirmiştir. Ancak Nejmi Bey çok sevdiği çocukların eğitimine her türlü zorluğa karşın devam etmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler Kıbrıs’ta Birleşik Krallık İdaresi’nde öğrencilerin ve öğretmenlerin İngilizce seviyelerini ölçmek için yapılan Ordinary ve Distinction sınavlarında başarılı olmuşlardır.

Nejmi Sagıp BODAMYALIZADE, Kıbrıs’ın Yunanistan’a Bağlanmaması Konusunda Kamuoyu Yaratmaya Çalışmıştır.
Nejmi Sagıp Bodamyalızade II. Dünya Savaşı sırasında Lefkoşa esnafından ve halktan binlerce imza toplayarak kendisini Kıbrıslı Müslümanların vekili ilan etmiştir. Bu unvanını kullanarak farklı ülkelerin başkan ve elçilerine Kıbrıs Türklerinin haklarını savunan mektuplar göndererek Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmaması konusunda kamuoyu yaratmaya çalışmıştır. Nejmi Sagıp Bodamyalızade’nin Arapça, İngilizce ve Türkçeye çeviri yapacak derecede vakıf olması onu önemli kılmaktaydı. Kur’an’ı Kerim’in bazı ayetlerini manzum halde İngilizceye çevirmesinin, Batı dünyasına İslamiyet’i tanıtmasının önemli bir iş olduğu söylenebilir.

Nejmi Bey Kıbrıs’ta Kuran-I Kerim’i Manzum Şekilde Türkçeye Çevirerek Adadaki Okullarda Okutulmasın Sağlamıştır
Bu arada iyi bir Müslüman olan Nejmi Bey Kıbrıs’ta okullarda okuyan öğrencilerin İslamiyet’i ve Kuran-ı Kerim’i yakından tanımaları için Kuran-ı Kerim’i manzum şekilde Türkçeye de çevirerek adadaki okullarda okutulmasın sağlamıştır. Ayrıca Türk edebiyatında klasikleşmiş eserlerin bazılarını İngilizceye çevirerek Türk edebiyatını dünyaya tanıtmıştır. Bu yeteneği ve özverisi Türkiye’de takdirle karşılanmaktadır. Nejmi Sagıp’ın aldığı takdirler eserlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kaynaklar, Nejmi Bey’in hayatının son dönemlerinin ve ölümünün ise tam bir trajedi olduğunu belirtir.”