Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu, Bildiri Sunduğu 3. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı’na Öğrencileri İle Birlikte Katıldı
Eklenme Tarihi: 15 Ocak 2018, 13:56
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:12

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu , Girne Merit Park Otel’de düzenlenen 3. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı’na katılarak ‘Impact of Exchange Rates on Economic Growth of Nigeria: A VECM Approach’ adlı bildirisini sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu’nun bildiri sunduğu konferansa, Ekonometri dersi kapsamında ders alan öğrencileri de uygulamalı ekonomi ve ekonometrik metodlar ile ilgili son gelişmeler ile uygulama alanları hakkında bilgi edinmek amacıyla 3. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Finans Konferansı’na katıldıkları belirtildi.

Yard. Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu’nun Bildirisini de Sunduğu Konferansta, Öğrenciler Ekonometrik Metodlar Ve Uygulamaları İle İlgili Birçok Bildiriyi de Dinleme Şansı Buldular.
Yrd.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu, Sabit ve dalgalı kurların Nijerya'nın ekonomik büyümesine olan etkisinin VECM yaklaşımı ile analiz edildiği bildirisinde, öncelikle dalgalı döviz kurlarının Nijerya'nın GSYİH'sına nasıl etki ettiği ölçülmüş ve sonrasında bu kur sisteminin uzun-vadede Nijerya'nın ekonomik performansına etkisinin ne olacağı analiz edilmeye çalışıldığını belirterek; “1959 yılından bu yana çeşitli döviz kuru politikaları kullanan Nijerya son olarak paralel piyasalardaki yasa dışı döviz alım-satımını engellemek için kontrollü serbest kur sistemine geçmiştir. Bu yeni kur sistemindeki bir diğer amaç ise petrole dayalı ekonomik yapıyı çeşitlendirmek ve ihracat bağımlılığını azaltmaktı. 1986-2016 yıllık verileri ve VECM metodu kullanılarak yapılan ekonometrik analiz sonucunda dalgalı döviz kurlarının Nijerya'nın ekonomik büyümesine uzun vadede pozitif etkisi olduğu, petrol fiyatlarının faiz oranlarını doğrudan ve pozitif yönlü etkilediği ve kullanılan değişkenler arasında reel faiz oranlarının ekonomik büyümeye etkisinin en çok olduğu tespit edilmiştir.” Dedi.

Yard.Doç.Dr. Behiye Çavuşoğlu, konfransın ilk gününde açılış konuşmalarından birini yapan Fransa Montpellier Üniveristesi’nden Prof.Dr. Marc Willinger’in riskli bölgelerde yaşayan insanların kişilik özellikleri ve finansal borçlanmaları arasındaki ilişkiyi ölçen çalışmasını sunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, konferansa katılan tüm öğretim üyeleri ve öğrencilerin dikkatini çeken çalışmanın ise, alanda yarattığı yenilik açısından önemli olduğunun altını çizdi.