Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan’ın Uluslararası Hukukta Küresel Anayasacılık Konusunu Kapsayan Kitabı Web Of Science The Book Citation Index’de Taranıyor…
Eklenme Tarihi: 22 Şubat 2019, 14:04
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:36

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan’ın “Global Constitutionalism: A Socio-legal Perspective”/ “Küresel Anayasacılık: Sosyo-yasal Bir Bakış Açısı” isimli kitabı Web of Science veri tabanında taranmaya başlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan’ın kitabı, Springer Yayınevi tarafından Max Planck Uluslararası ve Karşılaştırmalı Kamu Hukuku Enstitüsü tarafından yönetilen ve 1927 yılından beri devam eden "Dış Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukuka Katkılar” kitap serisinin 275. kitabı olarak basıldı. Kitap, uluslararası hukuk teorisinde bir paradigma alternatifi olarak çıkan küresel anayasacılık düşüncesini eleştirel biçimde ele alıyor.

Kültürel Paradigmanın Küresel Anayasacılık Tartışmasına İşlevsel Araçlar Sunuluyor…
Springer’ın kitap tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi: “Bu kitap küresel anayasacılık fikrinin yaşatılabilirliği sorununa ışık tutmayı amaçlamaktadır. Küresel Anayascılık uluslararası hukuk alanında bir paradigma alternatifi olarak ortaya çıktı. Ancak, çağdaş anayasacılığın kompleks ve çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde, gerçekte anayasa hukukunu uluslararası hukuk için yeni bir paradigma olarak görmek oldukça zordur. Bu kitap kültürel paradigmanın küresel anayasacılık tartışmasına işlevsel araçlar sunabileceğini ileri sürüyor. Başka bir deyişle, küresel anayasacılık küresel bir anayasa yerine küresel bir “anayasa kültürü” bağlamında ele alınabilir. Böylece, uluslararası toplum gibi çok farklı aktörlerin mevcut olduğu; küresel yönetim ve hukukun henüz gerçekleştirilemediği bir alanın anayasalaşması fikri daha gerçekçi bir tartışma zemine ortaya çıkabilir.”