Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın Arkeolojik Silindir Mühürlerle İlgili Makalesi “Hong Kong Journal of Social Sciences”da Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 28 Eylül 2021, 16:19
Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021, 09:49

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel  Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın Kıbrıs’ın arkeolojik dönemlerinde kullanılan arkeolojik silindir mühürleri incelediği makalesinin tam metni “Hong Kong Journal of Social Sciences” dergisinde yayınlandı.

Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Arkeloloik silindir mühürler, kullanıldıkları dönemin görsel algısı ve prensipleri ile ilgili önemli ipuçları veriyor.”
Arkeolojik mühür kompozisyonlarına, birer tasarım öğesi olarak arkeolojik bakış açısı dışında farklı bir açıdan ilk defa değerlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Yazgın, araştırmasını Kıbrıs’taki arkeoloji müzelerinde ve British Museum, Metropolitan Museum ile John Hopkins Museum’da sergilenen Kıbrıs’ta kullanılmış arkeolojik silindir mühürleri inceleyerek oluşturduğunu söyledi.

Araştırmada, mühürler üzerine kazınmış motif, figür, bezeme ve diğer tüm imgelemlerin dağılım prensiplerinin kategorize edildiğini ifade eden Doç.Dr. Yücel Yazgın, “Silindir mühürler üzerine kazınmış tüm imgelemlerin, baskı yüzeyinde oluşturduğu kompozisyonlar incelenerek, kategorize edilmiş, kategorik sıralama sonucunda yirmi esas kategori oluşmuştur. Yirmi farklı esas tasarımın, dokuzuna ait, elli dokuz alt tasarıma ulaşılmıştır” dedi.  

Doç. Dr. Yazgın, ayrıca, “Kıbrıs arkeolojik mühürlerinin adanın ve çevre ülkelerin kültürleri, sosyal ve ekonomik yapıları, sanatçıları, hayvan popülasyonları ve bitki örtülerinden etkilendiği görülüyor” dedi. Mühürler üzerindeki figürlerin anlatım gücünü sağlayabilmek amacıyla çok farklı kompozisyonlar düzenleyen mühür kazıyıcılarının, günün koşullarında sadece teknik yetkinlik açısından değil, ifadeyi güçlü kılacak görsel algı açısından da üst düzeyde zenginliğe sahip olduklarını vurguladı.