Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin, Salgın Sürecinde Değişen Eğitim Sistemini Değerlendirdikleri Makale Uluslararası Dergide Yayınlandı
Date Added: 10 Temmuz 2021, 11:58
Last Updated Date:15 Temmuz 2021, 16:43


Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut, Yard. Doç. Dr. Selma Korkmaz ve Türkçe Öğretmenliği bölümünün mezun öğrencilerinden Ayşenur Özbent’in hazırladığı “Öğretim Üyelerinin ve Öğrencilerin Görüşlerinden Hareketle Salgın Sürecinde Üniversitelerde Değişen Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi”isimli makale, SCOPUS, WOS ve EBSCO gibi uluslararası indekslerce taranan International Journal of Emerging Technologies in Learningadlı dergide yayınlandı.

Çalışmada, uzaktan eğitim sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek, öğrenci ve öğretmenler tarafından nasıl algılandığını araştırılıyor.

Uzaktan eğitimde çözülmesi gereken sorunlar var
Çalışmaya ilişkin ortak açıklamada bulunan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Yrd. Doç. Dr. Selma Korkmaz ve Ayşenur Özbent, her ne kadar dünyada uzun bir geçmişi olsa da daha çok destekleyici bir eğitim modeli olarak kullanılırken, pandemi sürecinde bütün sistemin uzaktan eğitime dönmesi, öğrenciler ve öğretmenler açısından adaptasyon zorlukları yarattığını söyledi. Çalışmada,“Öğretim üyeleri ve öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda eksiklikler belirtmelerine rağmen, tamamen reddetmedikleri ve bu değişimi bazı hususlar dışında (örneğin ölçme ve değerlendirme) olumlu karşıladıkları görüldü.Buradan hareketle değişen eğitim sisteminde özellikle ölçme ve değerlendirme üzerinde durulması ve bu noktada çözüm yolları üretilmesi gerekiyor. Uzaktan eğitimde öğrencilerin söz konusu değerlendirme kriterleri konusunda bilgilendirilmesi bu konuda belirtilen kaygıların giderilmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte öğretim üyelerinin, dersleri görsellerle zenginleştirmeleri ve katılımı zorunlu tutması sürecin daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır” değerlendirmesi yapıldı.