Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Anadolu ve Kıbrıs Türk Halk Masallarında Yer Alan Kültürel Unsurları Karşılaştırdığı Makale, Türkiyat Araştırmaları Dergisinde Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 29 Eylül 2021, 09:53

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve TED Koleji öğretim görevlisi Tülay Kaya Tekman’ın hazırladıkları “Anadolu ve Kıbrıs Türk Halk Masallarında Yer Alan Kültürel Unsurlar Üzerine Bir Karşılaştırma” isimli makale, ULAKBİM, WEB of SCİENCE, MLA, ASOS gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Türkiyat Araştırmaları Dergisinde yayınlandı.

Makalede Anadolu ve Kıbrıs Türk halk masallarında toplumun çeşitli sınıflarından meslekler bulunduğu ve Kıbrıs’tan farklı olarak Anadolu Türk halk masallarında saray (hanedan) çevresinden meslek isimlerinin daha fazla yer aldığı tespit edildiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Halk Masalları Mutfak ve Kiler Kültüründen Daha Fazla Unsur Barındırıyor
Beslenme-mutfak ve kiler başlığında her iki ülkenin mutfağıyla alakalı unsurların incelendiği makalede, özellikle masalların ait olduğu kültüre has yiyeceklerden bahsediliyor. Buradan çıkan sonuca göre Kıbrıs ve Anadolu Türk halk masallarında mutfak kültürü açısından benzerlikler bulunduğu, ancak iki ülkenin mutfağında farklılıkları barındırdığı da belirtiliyor. Makalede, incelenen masallarda Kıbrıs Türk halk masallarının özellikleri geleneksel mutfak ve kiler kültürüyle ilgili daha fazla unsuru barındırdığı vurgulanıyor.

Kökenleri eski Türk inanış ve uygulamalarına kadar dayanan ve her iki ülkede de uygulamaları yapılan halk hekimliğine her iki ülkenin masallarında da yer verilirken iki ülkenin masallarında benzer olarak geçen sağaltma yöntemi, derviş-pirin verdiği elma yardımıyla kadınların iyileşerek çocuk sahibi olmaları dikkat çekiyor.

Ortak tarih ve kökenler nedeniyle masallarda çok sayıda ortak nokta var
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Tülay Kaya Tekman’ın yaptığı ortak açıklamada, “Anadolu ve Kıbrıs Türk halk masalları birçok kültürel unsuru barındırmakta ve söz konusu kültürel unsurların nesilden nesile aktarılmasında bir aracı görevi görmektedir. Her iki ülkenin masallarında çok fazla benzerliğin olması ortak tarih ve kökenlere bağlanabilir. Benzerliklerin yanında ayrışan veya farklılaşan bazı özelliklerin ise yaşanılan coğrafyadan ve şartlardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Kıbrıs Türkleri 1571’de Anadolu’dan Kıbrıs adasına gelirken doğal olarak yeni çevreye ve şartlara uyum sağlamışlar ve yaşanılan coğrafyadaki diğer kültürlerle (Rum, İngiliz) iletişime geçmişler ve bu durumun etkisiyle bazı farklılaşmalar yaşamışlardır. Bu anlamda incelenen masallarda yer alan benzerlikler kadar farklılaşmaların da bir sürece bağlı olduğu ve doğal karşılanması gerektiği söylenebilir” İfadelerine yer verildi.