Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencisi KOVID-19 ve Eczacılık Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Projesi ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu Bursu Aldı…

Also available in: English

Added On: 27 Eylül 2020, Pazar, 13:30
Last Edited On: 28 Eylül 2020, Pazartesi, 08:26

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencisi KOVID-19 ve Eczacılık Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Projesi ile Uluslararası Eczacılık Federasyonu Bursu Aldı…
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı doktora öğrencisi ve araştırma görevlilerinden Sarah Khamis, “COVID-19 sürecinde, simüle edilmiş sürekli mesleki gelişim derslerinin eczacılık öğrencilerinin ruh ve beden sağlığını korumada etkisi’ başlıklı araştırma projesi önerisiyle, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından burs kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Uluslararası Eczacılık Federasyonu’nun Akademik Eczacılık Birimi tarafından desteklenen “COVİD19 Pandemisi Sırasında Düşük Ve Orta Gelirli Ülkelerdeki Eğitim ve Mental Sağlık” konulu araştırma bursunu kazanan Sarah Khamis, proje kapsamında COVID-19 pandemisi veya benzer kriz durumlarında eczacılık öğrencilerinin, ruh ve beden sağlığının sürdürülmesindeki yetkinliklerinin yanı sıra yaşam boyu öğrenme becerilerinin geliştirilmesinde sürekli mesleki gelişim simülasyon dersinin etkililiği ve yararlılığını inceleneyecek.

Proje Sürekli Mesleki Gelişim Simülasyon Dersi Olarak Yürütülecek…
Sürekli Mesleki Gelişim Simülasyon Dersi, 2020-2021 akademik yılı boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinden bir gruba interaktif bir oryantasyon dersi olarak verilecek. Ruh sağlığı konusunda uzman bir kişi ile sürekli mesleki gelişim becerileri geliştirilmesi konusunda eğitimli bir kişi tarafından yürütülecek dersin öğrenciler üzerindeki etkililiği, öğrencilerin stajları sırasında gözlemlenecek. Çalışmanın başlangıcında ve sonunda öğrencilere validasyonu yapılmış anket ve ölçekler uygulanacak.

Sürekli mesleki gelişim simülasyon dersi, öğrencilere ruh ve beden sağlıklarını koruma konusundaki becerilerini geliştirme ve uygulama konusunda fırsat sağlayacak ve onları sürekli mesleki gelişime hazırlayacak.