YDÜ Mühendislik Fakültesi Öğrt. Görv. Uzman Pınar KURD’un Makalesi Web Of Science Dergisi Olan International Journal Of Organizational Leadership’de Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2017, 14:42
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 10:01

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrt.Görv. Uzman Pınar KURD’un “Effects of Occupational Commitment on Corporate Reputation: An Empirical Test for a Hospital Case in North Cyprus” isimli makalesi Web of Science dergisi olan International Journal of Organizational Leadership’de yayınlandı.

Mesleki Bağlılığın Kurumsal İtibar Üzerine Olan Etkileri

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs’ta özel bir hastanede ampirik bir çalışma olarak yapılan makalede mesleki bağlılığın kurumsal itibar üzerine olan etkilerine yer verildiği belirtildi.

Dubai’de üçüncüsü gerçekleşen “3rd International Conference on New Challenges in Management and Business: Leadership and Organization” konferansına katılan KURD, burada hazırlamış olduğu çalışmayı sundu.

Çalışmada Harris-FOMBRUN’un altı boyut altında topladıkları itibar ölçeği (Reputation Quotient)  ile Meyer ve arkadaşlarının (Meyer et al.) üç boyut altında topladıkları mesleki bağlılık ölçeği model olarak alınmış ve çeşitli hipotezler geliştirilmiştir. Kullanılan metodlar neticesinde Harris-FOMBRUN’un ölçeği geliştirilerek üç boyuta indirgenmiş ve mesleki bağlılığın bu boyutlar üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.

Farklı araştırmacıların daha önce yapmış oldukları çalışmalar incelendiğinde; kurumsal itibar ve mesleki bağlılığın ikisinin birbirinden bağımsız olarak farklı değişkenlerle ele alındığı ancak ikisinin aynı çalışmada, sağlık çalışanları üzerine uygulandığı çalışmalara rastlanmamıştır. Bu sebeple KURD bu çalışmasıyla literatüre büyük katkı sağlamıştır.