Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’un Sanal Tasarım Stüdyolarını İncelediği Makalesi, 2021’de Clarivate Index’te En Çok Atıf Alan Makale Ödülü Aldı
Eklenme Tarihi: 05 Nisan 2022, 14:41


Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur’un, pandemi döneminde mimarlık eğitiminde yoğun bir şekilde kullanılan sanal tasarım stüdyolarının etkilerini analiz ettiği makalesi, 2021’de Clarivate Index’te en çok atıf alan makale ödülü aldı.

Mimarlık, gelişen teknolojinin iş yapış sürecini en çok etkilediği mesleklerin başında geliyor. Teknolojinin yoğun kullanımı, mimarlık eğitiminde de oluşturduğu yeni pratiklerle kendisini gösteriyor. Son yirmi yıldır mimari pedagoji söyleminin bir parçası olan sanal tasarım stüdyosu ise bunun en somut örneklerinden. Yine de sanal tasarım stüdyoları mimarlık okullarında genellikle kontrollü ve önceden tasarlanmış ortamlarda potansiyel bir eğitim aracı olarak sergileniyordu. Ta ki, COVID-19 salgınının bütün dünyayı etkisi altına almasına kadar… COVID-19’un ilk yılında uzaktan eğitime geçilmesi tasarım stüdyolarını sanal alana taşımaya zorladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, uzun yıllardır mimarlık eğitiminin tamamlayıcı bir parçası olarak kullanılan sanal tasarım stüdyolarının bir anda mimarlık eğitiminin aslı yöntemlerinden birine dönüştüğü bu dönemi inceleyerek; Yrd. Doç. Dr. Aminreza Iranmanesh ile birlikte bu uygulamanın öğrenciler üzerindeki etkilerini The International Journal Of Art And Design Education – Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Dergisi’nde yayımlanan makale ile irdeledi.

Karantina döneminde bütün öğrenciler için kullanılan sanal tasarım stüdyolarının potansiyel avantajlarını ve eksikliklerini mimarlık bölümündeki öğrencilerin bakış açısından araştıran makale, Prof. Dr. Zeynep Onur’a, 2021’de Clarivate Index’te en çok alıntılanan makale ödülünü de beraberinde getirdi.

Mimarlık eğitiminin geleceği açısından önemli olacak çarpıcı ipuçları içeriyor
Sekiz tasarım stüdyosundan yaklaşık 360 öğrencinin sanal stüdyo deneyimleri değerlendirildiği makale ile sanal tasarım stüdyosunun beklenen öğrenme çıktılarını elde etmedeki etkinliği analiz edildi. Makalenin sonuçları, mimarlık eğitiminin geleceği açısından önemli olacak çarpıcı ipuçları içeriyor. Araştırma; pandemi döneminde evlerine geri dönen öğrencilerin, deneyimden görece daha memnun oldukları; bağımsız araştırma yapma ve yeni bilgisayar destekli tasarım yazılımı öğrenme becerilerinde olumlu bir gelişme olduğu; sanal ortamdaki stüdyo eğitimi ile yüz yüze eğitim arasında öğrenim kazanımları bakımından önemli bir fark olmadığı, hatta sanal ortamın daha verimli olduğu gibi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Tüm stüdyo oturumları ve ortak jürilerin kaydedilmesi ve sonradan izlenebilmesi olanağı da sanal stüdyonun, öğrenciler tarafından oldukça önemli bir eğitim aracı olarak görülmesini sağladı. Sanal stüdyonun erişim alanını artırarak farklı okullar ve disiplinler arasında daha fazla iş birliği olanağı sağlamasının da öğrencileri pozitif yönde etkilediği belirlendi. Sanal tasarım stüdyosunun, yüz yüze eğitime göre en önemli eksikliği ise akran öğreniminde önemli bir düşüşe neden olması ve öğrenci-öğretmen etkileşimini sınırlaması olarak öne çıktı.

Prof. Dr. Zeynep Onur: “Arşatırmamızın ortaya çıkardığı sonuçlar bilim dünyası tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.”
Yaptıkları çalışmanın, sanal ortamda stüdyo eğitimi ile ilgili, pedagojik yöntemlerin derinlemesine incelenmesi gerektiğini ve ayrıntılı bir pedagojik çerçevenin geliştirilmesi için kapsamlı bir sosyal deneyimin yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, “Sanal ortamın; stüdyo eğitiminde, kültürlerarası ve disiplinlerarası iş birliği kapasitesini arttırma konusunda sahip olduğu olanaklar, mimarinin çok boyutlu yönüne hizmet etmesi bakımından vazgeçilmez bir öğrenim ortamı yaratıyor. Geliştirilecek olan teknolojilerin sunabileceği gerçek zamanlı etkileşimler ile sanal ortamı kısıtlayan yönlerin azaltılması ile sanal tasarım stüdyolarının yüz yüze eğitimde gerçekleşen eğitim ortamına daha fazla yaklaşacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Pandemi döneminin yarattığı zorunluluğun, sanal tasarım stüdyosu kullanımının mimarlık eğitimindeki yerini ortaya çıkarmak için iyi bir fırsat oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeynep Onur, “Arşatırmamızın ortaya çıkardığı sonuçlar bilim dünyası tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı” dedi.