Yakın Doğu Üniversitesi Londra’da Dil Çeşitleri Sempozyumu’nda Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 12:59
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 14:19

Yakın Doğu Üniversitesi Uygulamalı Dilbilimi ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu, Büyük Britanya’daki topluluk dilleri arasında standart olmayan ve azınlıklar tarafından kullanılan dil çeşitlerinin tartışıldığı Dil Çeşitleri Sempozyumu’na davetli konuşmacı olarak katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İngiltere Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi bünyesindeki Açık Dünya Araştırma İnsiyatifi Diller Arası Dinamikler: Toplumları Yeniden Şekillendirme Programı kapsamında Wesminster Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma, Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu “Londra’da Sosyetik Türkçe’yi Öğrenmek: Gençlerin Standard ve Kıbrıslı Türkçesi’ne bakış açıları” başlıklı sunumuyla katıldı.

Doç. Dr. Çavuşoğlu, özellikle Londra’da faaliyet gösteren Türk okullarında yaptığı çalışmasında, öğrencilerin okula başlarken bildikleri Kıbrıs Türkçesi’nin okul ve öğretmenler tarafından göz ardı edilmesinin öğrenciler tarafından olumsuz karşılandığını vurguladı.  Doç. Dr. Çavuşoğlu konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: “Öğrencilerin sahip oldukları ancak resmi olmayan dil becerilerinin dil öğretimi çerçevesinde gayri meşrulaştırılması öğrencilerin dil öğrenimine karşı duydukları ilgiyi azaltmakta ve kendilerini topluma ait hissetme duygularını geliştirmelerini zorlaştırmaktadır. Okul ortamında farklı dil çeşitlerinin tanınır hale gelmesinin sadece dil öğretimini kolaylaştırmakla kalmayak, aynı zamanda diğer ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin dil ve kimlik kaybı ile ilgili yaşadıkları korkuları da azaltabilecektir.”

Büyük Britanya’daki birçok farklı azınlık toplumdan öğretmenler, araştırmacılar, toplum okulları temsilcilerinin katıldığı sempozyumda, Britanya genelinde modern yabancı dillerin dışında dil öğretiminin önemi ve özellikle azınlık durumundaki toplulukların kullandıkları resmi dil çeşitlerinin dışında kalan çeşitlerin öğretilmesi ile ilgili zorluklar tartışıldı.