Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Eğiticinin Eğitimi Kursu Başlatıyor…
Date Added: 04 Eylül 2020, 15:06
Last Updated Date:23 Şubat 2022, 14:46


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri veren kurum olarak yetkilendirilen ve belgelendirilen Yakın Doğu Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanlarına yönelik “İSG Eğiticinin Eğitimi Kursu” başlatıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından verilecek “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticinin Eğitimi Kursu” 6-16 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplamda 40 saat sürecek eğitimlere son başvuru tarihinin 5 Ekim 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar olduğu belirtildi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yönelik olan kursun amacı İSG uzmanlarının eğitim becerilerini geliştirmek ve onların görev yaptıkları işletmelerde çalışanların İSG eğitimlerini en iyi şekilde yürütebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede kursun sonunda, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yapacak olan personelin bilgi, beceri ve tutum/davranış değiştirmeye yönelik eğitim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Program boyunca iş sağlığı ve güvenliği örnekleri ve özelde kurs katılımcılarının çalıştıkları işyerlerindeki ihtiyaca göre düzenlenecek örnekler üzerinde çalışılacaktır. Yeterliğe dayalı yaklaşım ilkelerinin benimsenmiş olduğu kursta interaktif yöntemler uygulanacak; beceriler için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygulama rehberleri oluşturulacak ve kullanılacaktır.

Aziz Gürpınar: “Nitelikli Bir Eğitim İçin Eğiticilerin de Yetkinliklerini Sürekli Geliştirmeleri Gerekiyor…”
İş sağlığı ve güvenliği alanında nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve bu elemanların işyerlerinde hizmet vermesini sağlamak, aynı zamanda ülkemizde daha güvenli bir çalışma ortamının yaratılması adına önemli bir adım atarak kısa bir süre önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermeye başladıklarını dile getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Program Yöneticisi Aziz Gürpınar, nitelikli bir eğitim için eğiticilerin yetkinliklerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Eğitici eğitiminin, eğitmenlerin etkili bir eğitim verebilmesi için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmasına yardımcı olduğunu belirten Gürpınar; “İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine dair değerli bir kültür oluşmasını sağlamaya aracı olan iş sağlığı ve güvenliği eğiticilerinin de eğitmenlik becerilerini etkin şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmeleri önem taşımaktadır. Bilinçli ve donanımlı eğiticiler, kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin etkili biçimde sürdürülebilmesine önemli katkı sağlayan bireylerdir. Bu anlamda hizmet verdiği işyerinde çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim veren ve verecek olan tüm İSG uzmanlarının bu eğitimlerle becerilerini artıracaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Dört Temel Konuda Eğitimler Veriliyor…
Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri kapsamında; “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, “Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi”, “İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi”, “Sertifika Yenileme İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” olmak üzere dört temel konuda da eğitimler veriliyor.

Kurslara Kayıt ve Detaylı Bilgi…
İş Sağlığı ve Güvenliği programları ile ilgili kayıt, başuvuru ve detaylı bilgiye, +90 (392) 223 64 64-5611 no’lu telefondan veya [email protected], [email protected] adresine mail gönderilerek ulaşılabiliyor. Online başvurular ise yabem.neu.edu.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.